Register EMAS v SR

Register EMAS v SR

Zoznam organizácií registrovaných v Schéme pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) so sídlom v Slovenskej republike.

Poradové číslo Registračné číslo Názov organizácie Počet registrovaných miest Dátum registrácie Platnosť registrácie Environmentálne vyhlásenie (EV) Aktualizované EV
1 SK-000006 SEWA, a. s.  1 01.11.2008 30.05.2027 PDF  PDF
2 SK-000010 ŽOS-EKO, s. r. o.  1 10.07.2015 16.06.2024 PDF PDF
3 SK-000012 EUROVIA SK, a. s. 12 11.12.2017 26.09.2026 PDF PDF
4 SK-000014 STRABAG s. r. o.  14 16.10.2018 12.07.2024 PDF PDF
5 SK-000015 VÁHOSTAV – SK, a. s.  3  01.07.2019 13.06.2025  PDF PDF
6 SK-000016 PORR s. r. o. 1 29.07.2019 21.06.2025 PDF PDF
7 SK-000017 Skanska SK a. s. 8 21.08.2019 13.06.2025 PDF PDF
8 SK-000018 CED Consulting s. r. o. 1 11.09.2019 03.08.2025 PDF  PDF
9 SK-000020 Ferrmont a. s. 2 28.02.2020 14.12.2025 PDF PDF
10 SK-000021 Adifex a. s. 3 08.04.2020 28.02.2026 PDF PDF
11 SK-000022 Doprastav a. s. 7 09.04.2020 21.12.2025 PDF  PDF
12 SK-000023 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 1 26.05.2020 17.03.2026 PDF PDF
13 SK-000024 EKOFORM spol. s r. o. 1 02.06.2020 31.03.2026 PDF  PDF
14 SK-000025 ESP Consult s. r. o. 1 01.07.2020 05.04.2026 PDF PDF
15 SK-000026 IRBIS Slovakia s. r. o. 1 01.07.2020 27.03.2026 PDF PDF
16 SK-000027 Chemkostav a. s. 1 07.07.2020 08.06.2026 PDF  PDF
17 SK-000028 COLAS Slovakia a. s. 18 10.08.2020 22.06.2026 PDF
18 SK-000029 BETPRES s. r. o. 1 17.08.2020 08.06.2026 PDF  PDF
19 SK-000030 AQUAMONT s. r. o. 1 09.09.2020 14.07.2026 PDF PDF
20 SK-000031 Ing. Marián Sahul STAVEKO 1 10.09.2020 07.07.2026 PDF PDF
21 SK-000032 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s. 3 15.10.2020 18.07.2026 PDF  PDF
22 SK-000033 DAG SLOVAKIA a. s. 2 23.10.2020 24.08.2026 PDF  PDF
23 SK-000034 SOAR SK a. s. 2 28.10.2020 31.08.2026 PDF  PDF
24 SK-000035 HAKOM s. r. o. 1 13.11.2020 04.08.2026 PDF
25 SK-000036 STRABAG Pozemné staviteľstvo s. r. o.  1 26.11.2020 30.06.2026 PDF PDF
26 SK-000037 DYNAMIK CONSTRUCTION s. r. o. 1 03.12.2020 09.10.2026 PDF
27 SK-000038 3 Energy SK, s. r. o. 1 04.12.2020 09.11.2026 PDF
28 SK-000040 Swietelsky-Slovakia spol. s r. o. 4 14.01.2021 17.10.2026 PDF
29 SK-000041 banet s. r. o. 1 14.01.2021 15.06.2026 PDF PDF
30 SK-000043 TuCon a.s. 1 21.01.2021 16.11.2026 PDF
31 SK-000044 MBM-GROUP a. s. 2 11.02.2021 16.11.2026 PDF
32 SK-000045 MENERT spol. s r. o. 3 05.03.2021 14.12.2026 PDF PDF
33 SK-000046 SMS a. s. 1 23.03.2021 26.10.2026 PDF PDF
34 SK-000048 COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 2 26.05.2021 30.04.2024 PDF PDF
35 SK-000049 INGSTEEL, spol. s r.o. 3 03.06.2021 28.03.2027 PDF PDF
36 SK-000050 HOCHTIEF SK s.r.o. 1 07.07.2021 16.04.2024 PDF PDF
37 SK-000051 IBEG, a.s. 1 19.07.2021 01.06.2024 PDF PDF
38 SK-000052 EURO-BAU s.r.o. 1 04.08.2021 14.05.2024 PDF PDF
39 SK-000053 SVOMA,s.r.o.  1  04.08.2021  28.06.2024  PDF PDF
40 SK-000054 VIAKORP, s.r.o.  2  06.08.2021  14.05.2024  PDF PDF
41 SK-000055 UNISTAV s.r.o.  1  10.08.2021  15.07.2024  PDF PDF
42 SK-000056 Lptex, s.r.o. 1 06.09.2021 17.06.2024 PDF PDF
43 SK-000057 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 07.09.2021 07.07.2024 PDF PDF
44 SK-000058 DÚHA, a.s. 3 07.09.2021 27.07.2024 PDF PDF
 45 SK-000061 Reinter s.r.o.  1  22.09.2021  05.08.2024  PDF PDF
 46 SK-000062 EKO SVIP, s.r.o.  1  24.09.2021  29.07.2024  PDF PDF
47 SK-000063 HORNEX, a.s. 1  24.09.2021 21.02.2027 PDF PDF
48 SK-000065 PEhAES, a.s. 1 15.10.2021 09.09.2024 PDF PDF
49 SK-000066 MIPE Invest, s.r.o. 2 19.10.2021 05.08.2024 PDF PDF
50 SK-000067 RAIL Group a.s. 1 22.10.2021 29.07.2024 PDF PDF
51 SK-000068 MION BUILDING COMPANY s.r.o., 1 22.10.2021 10.09.2024 PDF PDF
52 SK-000069 TRIS, spol. s r.o. 1 25.10.2021 26.08.2024 PDF PDF
53 SK-000071 PFEIFFER SK s.r.o. 2 05.11.2021 27.07.2024 PDF PDF
54 SK-000072 PRIMACHLAD, a.s. 1 22.11.2021 13.10.2025 PDF PDF
55 SK-000073 SLOVDACH, s.r.o. 1 22.11.2021 11.10.2024 PDF PDF
56 SK-000074 GMT Plus, s.r.o. 1 24.11.2021 07.10.2024 PDF PDF
57 SK-000075 CS, s.r.o. 2 30.11.2021 03.11.2024 PDF PDF
58 SK-000076 GASMONTA s.r.o. 1 03.12.2021 21.10.2024 PDF PDF
59 SK-000077 ROKO gips, s.r.o. 1 10.01.2022 20.10.2024 PDF PDF
60 SK-000078 PB bau, s.r.o. 1 13.01.2022 03.12.2024 PDF PDF
61 SK-000079 SYTIQ a.s. 1 14.01.2022 14.12.2024 PDF PDF
62 SK-000080 BauTop, s.r.o. 1 14.01.2022 30.11.2024 PDF PDF
63 SK-000081 IC Holding, s.r.o. 1 24.01.2022 09.12.2024 PDF PDF
64 SK-000082 SAROUTE, s.r.o. 1 11.03.2022 21.12.2024 PDF PDF
65 SK-000084 Brantner Gemer s.r.o. 2 07.04.2022 27.01.2025 PDF PDF
66 SK-000085 Metrostav  DS a.s. 4 13.04.2022 28.02.2025 PDF PDF
67 SK-000086 TSS GRADE, a.s. 2 20.04.2022 01.02.2025 PDF PDF
68 SK-000087 MULLDEX, s.r.o. 1 29.4.2022 17.03.2025 PDF PDF
69 SK-000088 Slovenská agentúra životného prostredia 3 29.04.2022 24.08.2024 PDF PDF
70 SK-000089 LUKYSTAV, s.r.o. 1 20.07.2022 12.07.2025 PDF PDF
71 SK-000090 Construction TRADE, a.s. 1 27.07.2022 19.05.2025 PDF PDF
72 SK-000091 Keraming a.s. 1 02.08.2022 05.05.2025 PDF PDF
73 SK-000092 GART sk s.r.o. 1 04.08.2022 30.06.2025 PDF PDF
74 SK-000093 INTERBAU, s.r.o. 1 17.05.2022 22.04.2025 PDF
75 SK-000094 Tomáš Pohori 1 06.09.2022 30.06.2025 PDF PDF
76 SK-000095 TOPSTAV É&A s.r.o. 1 03.10.2022 26.05.2025 PDF PDF
77 SK-000096 AB-STAV, s.r.o. 1 11.10.2022 23.06.2025 PDF PDF
78 SK-000097 P.S. in, a.s. 1 25.10.2022 20.04.2025 PDF PDF
79 SK-000098 ERPOS, spol. s r.o. 2 24.11.2022 26.09.2025 PDF PDF
80 SK-000099 NEXA s.r.o. 1 29.11.2022 28.07.2025 PDF PDF
81 SK-000100 BAUMANN Nitra s.r.o. 1 29.11.2022 21.09.2025 PDF PDF
82 SK-000101 ViOn, a. s. 1 29.11.2022 26.09.2025 PDF PDF
83 SK-000102 EUCOS SK s.r.o. 1 20.01.2023 08.12.2025 PDF PDF
84 SK-000103 Aarsleff Hulín s.r.o. 1 15.02.2023 20.10.2025 PDF PDF
85 SK-000104 EKOM PLUS s.r.o. 1 03.03.2023 21.12.2025 PDF PDF
86 SK-000105 essential data, s.r.o. 1 09.03.2023 18.01.2026 PDF PDF
87 SK-000106 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 24.03.2023 09.02.2026 PDF PDF
88 SK-000107 STANTER, a.s. 1 25.04.2023 16.03.2026 PDF PDF
89 SK-000108 JZPVK – Company, s.r.o. 1 22.05.2023 03.04.2026 PDF PDF
90 SK-000109 Železničné stavby, a.s. 3 11.05.2023 21.02.2026 PDF PDF
91 SK-000110 ATEX-OK, s.r.o. 1 22.06.2023 18.05.2026 PDF PDF
92 SK-000111 KOSIT WEST s.r.o. 1 10.07.2023 16.06.2026 PDF
93 SK-000112 AVA-stav s.r.o. 1 11.07.2023 19.05.2026 PDF PDF
94 SK-000113 PLEX s.r.o. 1 12.07.2023 02.06.2026 PDF PDF
95 SK-000114 SCORP, spol. s r.o. 1 07.08.2023 20.04.2026 PDF
96 SK-000115 ENVIGEO, a.s. 2 23.08.2023 09.06.2026 PDF
97 SK-000116 Oraving, s.r.o. 1 21.09.2023 04.08.2026 PDF
98 SK-000117 Metrostav Slovakia a.s. 1 27.09.2023 24.07.2026 PDF
99 SK-000118 Slavia Production Systems, a.s. 1 11.10.2023 30.08.2026 PDF
100 SK-000119 Thermal + s.r.o. 1 17.10.2023 24.01.2026 PDF
101 SK-000120 SYLEX s.r.o. 1 27.10.2023 28.09.2026 PDF
102 SK-000121 HÍLEK a spol., a.s. 1 02.11.2023 14.08.2026 PDF
103 SK-000122 MOUREZ, s.r.o. 1 09.11.2023 01.06.2026 PDF
104 SK-000123 REVISTAV, s.r.o. 1 20.11.2023 29.09.2026 PDF
105 SK-000124 TRUCK TATRY s.r.o. 1 30.11.2023 24.10.2026 PDF
106 SK-000125 Veríme v zábavu, s.r.o. 1 12.12.2023 03.10.2026 PDF
107 SK-000126 MIP Slovakia, s.r.o.
1 20.12.2023 05.10.2026 PDF
108 SK-000127 Fidelity Trade s.r.o. 1 20.12.2023 19.10.2026 PDF
109 SK-000128 BM-MONT, s.r.o. 2 20.12.2023 16.11.2026 PDF
110 SK-000129 LZ-STAV s.r.o.
1 21.12.2023 29.11.2026 PDF
111 SK-000130 Global Facility a.s. 1 08.01.2024 28.11.2026 PDF
112 SK-000131 SALES CORP s.r.o. 1 08.01.2024 23.11.2026 PDF
113 SK-000132 STRABAG Property and Facility Services s.r.o. 1 29.01.2024 01.12.2026 PDF
114 SK-000133 FEROSTA a spol., s.r.o.
1 30.01.2024 10.01.2027 PDF
115 SK-000134 T+T, a.s. 2 05.02.2024 21.12.2026 PDF
116 SK-000135 SLOVCLEAN a.s. 1 06.02.2024 14.12.2026 PDF
117 SK-000136 SAWER s.r.o.
1 08.02.2024 30.11.2026 PDF
118 SK-000137 BAUGROUP s.r.o.
1 08.02.2024 28.11.2026 PDF
119 SK-000138 LK-PARTNER, s.r.o.
1 12.03.2024 02.02.2027 PDF
120 SK-000139 RAVOZA, s.r.o. 1 03.04.2024 20.02.2027 PDF
121 SK-000140 VODOSTAV PLUS, s.r.o. 1 03.04.2024 26.02.2027 PDF
122 SK-000141 Alkon SV s.r.o.
1 03.04.2024 18.01.2027 PDF
123 SK-000142 RBG Slovakia, s.r.o. 1 05.04.2024 16.11.2026 PDF
124 SK-000143 ESCO Slovensko, a.s.
1 15.04.2024 15.02.2027 PDF
125 SK-000144 MIKRA SK, s.r.o.
1 22.04.2024 01.03.2027 PDF
126 SK-000145 D.M.V. s.r.o. 1 02.05.2024 20.02.2027 PDF
127 SK-000146 HANT BA, a.s. 2 03.05.2024 06.03.2027 PDF
128 SK-000147 BAUSKA, s.r.o. 3 03.05.2024 11.01.2027 PDF
129 SK-000148 KAMI PROFIT, s.r.o. 1 09.05.2024 11.04.2027 PDF
130 SK-000149 EKOPRIM, s.r.o. 1 13.05.2024 06.02.2027 PDF
131 SK-000150 PAMARCH, s.r.o. 1 17.05.2024 27.03.2027 PDF
132 SK-000151 MARSUPIUM s.r.o. 1 22.05.2024 21.03.2027 PDF
133 SK-000152 Unistav Teplička, s.r.o. 1 23.05.2024 11.03.2027 PDF
134 SK-000153 StaMi-a s.r.o. 1 29.05.2024 04.04.2027 PDF
135 SK-000154 ŠuranM s.r.o. 1 03.06.2024 13.03.2027 PDF
136 SK-000155 Pittel + Brausewetter s.r.o. 1 05.06.2024 15.04.2027 PDF
137 SK-000156 BELEVIS Construction, s.r.o. 1 05.06.2024 09.04.2027 PDF
Združená registrácia v rámci EÚ
DE-158-00016 Schaeffler Kysuce,  spol. s r. o.  1 14.3.2013 17.06.2024* PDF PDF
DE-158-00016 Schaeffler Skalica, spol. s r. o.  1 14.3.2013 04.08.2023* PDF PDF
DE-158-00127 Wiegel Sereď žiarové zinkovanie s.r.o.  1 17.4.2018 8.12.2026* PDF  PDF
CZ – 000060 BLOCK CRS a.s. 1 15.02.2023 30.06.2025 PDF PDF
DE-136-00037 Magna PT s.r.o. 1 30.03.2023 14.04.2025 PDF PDF
Pozastavená registrácia
Registračné číslo Názov organizácie Počet registrovaných miest Dátum registrácie Dátum pozastavenia registrácie od Dátum pozastavenia registrácie do Environmentálne vyhlásenie (EV)
SK-000064 EURO-ŠTUKONZ a.s. 1 15.10.2021 01.03.2023 08.07.2024 PDF

* na základe platnosti združenej registrácie

Register EMAS EÚ

Európsky register organizácií registrovaných v Schéme EMAS nájdete tu

 

Register environmentálnych overovateľov

Zoznam environmentálnych overovateľov s akreditáciu udelenou Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS)

Environmentálny overovateľ Číslo osvedčenia Akreditácia platná do
ASTRAIA Certification, s. r. o. SK-V-0001 22.09.2025
SGS Slovakia spol. s r.o. SK-V-0002 16.04.2024
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. SK-V-0003 17.04.2025
PQM, s.r.o.  SK-V-0004 22.11.2026
CERTIFINO s.r.o. SK-V-0005 31.03.2028
ITQ-INŠTITÚT TEÓRIE KVALITY, s.r.o. SK-V-0006 20.07.2028
ELBACERT, akciová spoločnosť SK-V-0007 14.02.2029

 

Register certifikačných orgánov

Zoznam subjektov certifikujúcich systémy environmentálneho manažérstva s akreditáciou udelenou SNAS môžete nájsť tu