Register EMAS v SR

Register EMAS v SR

Zoznam organizácií registrovaných v Schéme pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) so sídlom v Slovenskej republike.

Poradové číslo Registračné číslo Názov organizácie Počet registrovaných miest Dátum registrácie Platnosť registrácie Environmentálne vyhlásenie (EV) Aktualizované EV
1 SK-000006 SEWA, a. s.  1 01.11.2008 11.06.2023 PDF  PDF
2 SK-000010 ŽOS-EKO, s. r. o.  1 10.07.2015 16.06.2024 PDF
3 SK-000012 EUROVIA SK, a. s. 9 11.12.2017 02.10.2023 PDF
4 SK-000014 STRABAG s. r. o.  14 16.10.2018 12.07.2024 PDF
5 SK-000015 Váhostav – SK, a. s.  3  01.07.2019  21.09.2022*  PDF  PDF
6 SK-000016 PORR s. r. o. 1 29.07.2019 24.06.2022 PDF  PDF
7 SK-000017 Skanska SK a. s. 8 21.08.2019 14.10.2022* PDF  PDF
8 SK-000018 CED Consulting s. r. o. 1 11.09.2019 05.08.2022 PDF  PDF
9 SK-000019 AVA – stav s. r. o. 1 25.09.2019 26.08.2022 PDF  PDF
10 SK-000020 Ferrmont a. s. 2 28.02.2020 29.01.2023 PDF  PDF
11 SK-000021 Adifex a. s. 3 08.04.2020 18.02.2023 PDF  PDF
12 SK-000022 Doprastav a. s. 6 09.04.2020 13.02.2023 PDF  PDF
13 SK-000023 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 1 26.05.2020 15.04.2023 PDF  PDF
14 SK-000024 EKOFORM spol. s r. o. 1 02.06.2020 06.05.2023 PDF  PDF
15 SK-000025 ESP Consult s. r. o. 1 01.07.2020 28.04.2023 PDF  PDF
16 SK-000026 IRBIS Slovakia s. r. o. 1 01.07.2020 28.04.2023 PDF  PDF
17 SK-000027 Chemkostav a. s. 1 07.07.2020 03.06.2023 PDF  PDF
18 SK-000028 COLAS Slovakia a. s. 18 10.08.2020 05.06.2023 PDF  PDF
19 SK-000029 BETPRES s. r. o. 1 17.08.2020 17.07.2023 PDF  PDF
20 SK-000030 AQUAMONT s. r. o. 1 09.09.2020 10.08.2023 PDF  PDF
21 SK-000031 Ing. Marián Sahul STAVEKO 1 10.09.2020 10.07.2023 PDF
22 SK-000032 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s. 3 15.10.2020 11.08.2023 PDF  PDF
23 SK-000033 DAG SLOVAKIA a. s. 2 23.10.2020 17.09.2023 PDF  PDF
24 SK-000034 SOAR SK a. s. 2 28.10.2020 03.09.2023 PDF  PDF
25 SK-000035 HAKOM s. r. o. 1 13.11.2020 22.10.2023 PDF
26 SK-000036 STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.  1 26.11.2020 26.10.2023 PDF
27 SK-000037 DYNAMIK CONSTRUCTION s. r. o. 1 03.12.2020 21.10.2023 PDF
28 SK-000038 3 Energy s. r. o. 1 04.12.2020 22.10.2023 PDF
29 SK-000039 Sayrus s. r. o.  2 11.01.2021 27.11.2023 PDF
30 SK-000040 Swietelsky-Slovakia spol. s r. o. 4 14.01.2021 12.10.2023 PDF
31 SK-000041 banet s. r. o. 1 14.01.2021 03.12.2023 PDF
32 SK-000042 MARCUS INDUSTRY a. s. 1 21.01.2021 19.11.2023 PDF
33 SK-000043 TuCon a.s. 1 21.01.2021 10.12.2023 PDF
34 SK-000044 MBM-GROUP a. s. 2 11.02.2021 14.01.2024 PDF
35 SK-000045 MENERT spol. s r. o. 3 05.03.2021 28.01.2024 PDF
36 SK-000046 SMS a. s. 1 23.03.2021 28.10.2023 PDF  PDF
37 SK-000047 CESTY SK s. r. o. 2 14.04.2021 05.03.2023 PDF
38 SK-000048 COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 2 26.05.2021 30.04.2024 PDF
39 SK-000049 INGSTEEL, spol. s r.o. 3 03.06.2021 06.05.2024 PDF
40 SK-000050 HOCHTIEF SK s.r.o. 1 07.07.2021 16.04.2024 PDF
41 SK-000051 IBEG, a.s. 1 19.07.2021 01.06.2024 PDF
42 SK-000052 EURO-BAU s.r.o. 1 04.08.2021 14.05.2024 PDF
43 SK-000053  SVOMA,s.r.o.  1  04.08.2021  28.06.2024  PDF
44 SK-000054 VIAKORP, s.r.o.  2  06.08.2021  14.05.2021  PDF
45 SK-000055 UNISTAV s.r.o.  1  10.08.2021  15.07.2024  PDF
46 SK-000056 Lptex, s.r.o. 1 06.09.2021 17.06.2024 PDF
47 SK-000057 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 07.09.2021 07.07.2024 PDF
48 SK-000058 DÚHA, a.s. 3 07.09.2021 27.07.2024 PDF
49 SK-000059 INVEX, spol. s r.o. 1 21.09.2021 04.08.2024 PDF
50 SK-000060 HITECO TEAM a.s.  1  22.09.2021  09.07.2024  PDF
 51 SK-000061 Reinter s.r.o.  1  22.09.2021  05.08.2024  PDF
 52 SK-000062 EKO SVIP, s.r.o.  1  24.09.2021  29.07.2024  PDF
53 SK-000063 HORNEX, a.s. 1  24.09.2021 24.03.2024 PDF
54 SK-000064 EURO-ŠTUKONZ a.s. 1 15.10.2021 08.07.2024 PDF
55 SK-000065 PEhAES, a.s. 1 15.10.2021 09.09.2024 PDF
56 SK-000066 MIPE Invest, s.r.o. 2 19.10.2021 05.08.2024 PDF
Združená registrácia v rámci EÚ
DE-158-00016 Schaeffler Kysuce,  spol. s r. o.  1 14.3.2013 31.3.2022** PDF PDF
DE-158-00016 Schaeffler Skalica, spol. s r. o.  1 14.3.2013 13.7.2020** PDF PDF
DE-158-00127 Wiegel Sereď žiarové zinkovanie s.r.o.  1 17.4.2018 8.12.2023** PDF  PDF

*úprava z dôvodu odkladu overovania v súvislosti s COVID 19 v súlade s usmernením EK

** na základe platnosti združenej registrácie

Register EMAS EÚ

Európsky register organizácií registrovaných v Schéme EMAS nájdete tu

 

Register environmentálnych overovateľov

Zoznam environmentálnych overovateľov s akreditáciu udelenou Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS)

Environmentálny overovateľ Číslo osvedčenia Akreditácia platná do
ASTRAIA Certification, s. r. o. SK-V-0001 22.09.2025
SGS Slovakia spol. s r.o. SK-V-0002 16.04.2024
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. SK-V-0003 17.04.2025

 

Register certifikačných orgánov

Zoznam subjektov certifikujúcich systémy environmentálneho manažérstva s akreditáciou udelenou SNAS môžete nájsť tu