banet s. r. o.

  • Názov organizácie: banet s. r. o.
  • Registračné číslo: SK-000041
  • Dátum registrácie: 14.01.2021
  • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 03.12. 2023
  • Environmentálny overovateľ:QUALIFORM a. s. 
  • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
    Sídlo spoločnosti banet s. r. o., Červenej armády 91, 919 80 Veľký Blh, NACE 41.20, 42.11, 42.99, 43.11, 43.12, 43.22, 43.29, 43.99, 42.91

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti banet s. r. o.

EV2020-2023