banet s. r. o.

 • Názov organizácie: banet s. r. o.Logo Banet
 • Registračné číslo: SK-000041
 • Dátum registrácie: 14.01.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 15.06. 2026
 • Environmentálny overovateľ:QUALIFORM a. s. 
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti banet s. r. o., Červenej armády 91, 919 80 Veľký Blh, NACE 41.20, 42.11, 42.99, 43.11, 43.12, 43.22, 43.29, 43.99, 42.91
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

Predmetom činnosti spoločnosti banet s.r.o. sú komplexné dopravné, inžinierske, pozemné, priemyselné stavby a stavby podľa zákazníckych požiadaviek.

Spoločnosť využíva pre zabezpečenie efektívneho fungovania činnosti spoločnosti kumulované funkcie a taktiež externé subdodávateľské spoločnosti. Vrcholové vedenie na základe vyhlásenej environmentálnej politiky vyhlasuje každoročne ciele na podporu ochrany životného prostredia. Na tieto ciele nadväzujú podrobné programy. Vedenie v pravidelných intervaloch – minimálne 1x ročne, vykonáva analýzu plnenia prijatých cieľov a ďalej je tu vykonávaná aktualizácia a vyhlásenie nových cieľov. Spoločnosť sa od roku 2021 zaviazala k organizovaniu environmentálnych meetingov zameraných na prevádzku stavieb, s ohľadom na zlepšovanie environmentálnych aspektov na stavbách.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti banet s. r. o.

EV2020-2023

aktualizované EV 2021

Aktualizované EV 2022

EV 2023-2026