Aké sú výhody zavedenia schémy EMAS?

 1. Zlepšovanie environmentálneho správania.
  70% registrovaných organizácií preukazuje zlepšovanie takmer vo všetkých hlavných ukazovateľoch (Zdroj: EMAS evaluation study, 2015).
 2. Zlepšovanie dodržiavania právnych požiadaviek a znižovanie risku pokút.
  Viac ako 70% environmentálnych overovateľov považuje schému EMAS za efektívnejšiu ako normu ISO 14001 pri dodržiavaní právnych požiadaviek. 69% organizácií registrovaných v schéme EMAS pociťuje, že dosiahnuť dodržiavanie právnych požiadaviek je jednoduchšie, ak implementujete aj schému EMAS, nielen normu ISO 14001 (80% z nich vstúpilo do schémy EMAS a má aj normu ISO 14001)
  (Zdroj: RAVE study, 2018).
 3. Lepšia identifikácia prerozdelenia zodpovednosti v organizácii: úlohy a zodpovednosti sú lepšie definované, povedomie o jednotlivých tímoch je silnejšie.
  Pri prieskume ako EMAS pomáha organizáciám, bola táto nepriama výhoda ich treťou najčastejšou odpoveďou.
 4. Menej environmentálnych nehôd.
 5. Znižovanie nákladov cez opätovné použitie, recykláciu a znižovanie využívania zdrojov a energie.
 6. Zlepšovanie vzťahov so zainteresovanými stranami: zamestnanci sú viac odhodlaní a externé zainteresované strany si vážia transparentnosť organizácie.
 7. Regulačné úľavy: v niektorých členských štátoch verejné orgány poskytujú organizáciám registrovaným v schéme EMAS výhodu ako napríklad menej kontrol či daňové úľavy.

Tieto body predstavujú tri jedinečné charakteristiky schémy EMAS:

výkonnosť – dôveryhodnosť – transparentnosť