Uplatniteľné právne požiadavky týkajúce sa životného prostredia

Slovenská republika

Zoznam uplatniteľných právnych požiadaviek podľa jednotlivých oblastí životného prostredia nájdete na odkazoch nižšie:

 

Scenéria krajiny Príroda a krajina
Scenéria oblohy Ovzdušie
Obrázok vody Voda
Fotografia skládky odpadov Odpady
Fotografia skalnatej zeme Horninové prostredie

 

Európska únia

Uplatniteľné právne požiadavky EÚ nájdete tu