Uplatniteľné právne požiadavky týkajúce sa životného prostredia

Slovenská republika

Zoznam uplatniteľných právnych požiadaviek podľa jednotlivých oblastí životného prostredia nájdete na odkazoch nižšie:

 

Príroda a krajina
Ovzdušie
Voda
Odpady
Horninové prostredie

 

Európska únia

Uplatniteľné právne požiadavky EÚ nájdete tu

Územná pôsobnosť orgánov presadzovania práva

Interaktívna mapa orgánov presadzovania práva

Interaktívna mapa orgánov presadzovania práva je webmapová aplikácia, ktorá bola vyvinutá za účelom uľahčenia identifikácie miestne príslušných orgánov presadzovania práva na úseku životného prostredia.