Uplatniteľné právne požiadavky týkajúce sa životného prostredia

Slovenská republika

Zoznam uplatniteľných právnych požiadaviek podľa jednotlivých oblastí životného prostredia nájdete na odkazoch nižšie:

 

Scenéria krajiny Príroda a krajina
Scenéria oblohy Ovzdušie
Obrázok vody Voda
Fotografia skládky odpadov Odpady
Fotografia skalnatej zeme Horninové prostredie

 

Európska únia

Uplatniteľné právne požiadavky EÚ nájdete tu

Územná pôsobnosť orgánov presadzovania práva

Územná pôsobnosť orgánov presadzovania práva

Interaktívna mapa orgánov presadzovania práva

Interaktívna mapa orgánov presadzovania práva je webmapová aplikácia, ktorá bola vyvinutá za účelom uľahčenia identifikácie miestne príslušných orgánov presadzovania práva na úseku životného prostredia.