Logo EMAS

Logo EMAS je atraktívny komunikačný a marketingový nástroj určený k zvyšovaniu povedomia o EMAS, ktorý signalizuje:

  • spoľahlivosť a vierohodnosť informácií poskytovaných organizáciou s ohľadom na environmentálne správanie;
  • záväzok organizácie zlepšovať svoje environmentálne správanie a skvalitňovať riadenie svojich environmentálnych aspektov;
  • súlad s právnymi predpismy.

Používanie loga EMAS je predmetom článku 10 nariadenia EPaR č. 1221/2009.

Vytvorte si vlastné logo EMAS

Svoje logo EMAS si môžete vygenerovať pomocou generátora loga s registračným číslom v rôznych obrazových formátoch. Kliknutím na generátor loga sa  stiahne do vášho počítača v komprimovanom formáte (.zip). Ak chcete vytvoriť svoje logo EMAS, jednoducho rozbaľte komprimovaný súbor, spustite Generátor loga a postupujte podľa pokynov.

Stiahnite si Generátor loga.

Ako používať logo EMAS?
Stiahnite si príručku Logo EMAS a jeho použitie

Logo EMAS a jeho využitie