Logo EMAS

Logo EMAS je atraktívny komunikačný a marketingový nástroj určený k zvyšovaniu povedomia o EMAS a ktorý signalizuje:

  • spoľahlivosť a vierohodnosť informácií poskytovaných organizáciou s ohľadom na environmentálne správanie;
  • záväzok organizácie zlepšovať svoje environmentálne správanie a skvalitňovať riadenie svojich environmentálnych aspektov;
  • súlad s právnymi predpismy.

Používanie loga EMAS je predmetom článku 10 nariadenia EPaR č. 1221/2009.

 

Ako používať logo EMAS?
Stiahnite si príručku Logo EMAS a jeho použitie