Kontakty

Poštová adresa:

Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor environmentálneho manažérstva 

Rožňavská 24
821 04 Bratislava

Kontakt:

Odbor environmentálneho manažérstva
E-mail: emas@sazp.sk

Mgr. Simona Sabolová
Telefón: +421 917 232 344
E-mail: simona.sabolova@sazp.sk

Ing. Andrea Dudková
Telefón: +421 907 850 099
E-mail: andrea.dudkova@sazp.sk


V prípade akýchkoľvek otázok k registrácii v schéme EMAS nás neváhajte kontaktovať