Kontakty

Poštová adresa:

Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor environmentálneho manažérstva 

Grösslingova 35
811 09 Bratislava

 

Kontakt:

Odbor environmentálneho manažérstva 
E-mail: emas@sazp.sk
Telefón: +421 2 32 131 612
Mobil: 0917 232 344, 0907 850 099

Ing. Alena Adamkovičová
Telefón: 02 / 32131612,  0917 232344
E-mail: alena.adamkovicova@sazp.sk

Ing. Karina Hederová
Telefón: 02 / 321 31619, 0907 850 099
E-mail: karina.hederova@sazp.sk