Kontakty

Poštová adresa:

Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor environmentálneho manažérstva 

Rožňavská 24
821 04 Bratislava

 

Kontakt:

Odbor environmentálneho manažérstva 
Mobil: +421 907 850 099, +421 907 858 615
E-mail: emas@sazp.sk

Mgr. Kamila Krajčová
Telefón: +421 907 850 099
E-mail: kamila.kolivoskova@sazp.sk

Ing. Katarína Toporcerová
Telefón: +421 917 232 344
E-mail: katarina.toporcerova@sazp.sk


V prípade akýchkoľvek otázok k registrácii v schéme EMASnás neváhajte kontaktovať