O webovom sídle

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit je dobrovoľným nástrojom Európskej únie vytvoreným pre organizácie, ktorý pomáha hodnotiť, riadiť a zlepšovať ich environmentálne správanie.

Schéma EMAS je navrhnutá tak, aby pomáhala organizáciám zlepšovať ich environmentálne správanie za súčasného zvyšovania ich konkurencieschopnosti, napríklad cez efektívnejšie využívanie zdrojov.

Táto webová stránka má predovšetkým informačný charakter.

Stránka príslušného orgánu Slovenskej agentúry životného prostredia www.emas.sk slúži pre všetky zainteresované strany, ale aj záujemcov o registráciu v schéme EMAS. Na stránke zverejňujeme aktualizovaný Národný register s úspešne registrovanými firmami v schéme EMAS. Záujemcovia o tému EMAS nájdu všetky potrebné kontakty a dokumenty k informáciám, ako postupovať pre získanie Certifikátu EMAS, príklady z praxe, Sektorové referenčné dokumenty a ďalšie aktivity. Objavte európsku schému environmentálneho manažérstva a auditu a pripojte sa do EMAS rodiny!