Príručky a metodiky

 Príručka používateľa registrácie EMAS rok 2023
Sektorový referenčný dokument o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva v sektore odpadového hospodárstva
Sektorový referenčný dokument o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva v sektore turizmu
Sektorový referenčný dokument o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva v sektore verejnej správy
Smerom k obehovému hospodárstvu so schémou EMAS
Osvedčené postupy na zavádzanie stratégií obehového hospodárstva (s príkladmi prípadových štúdií)
7 + pre EMAS – Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit

Príručka predstavuje dôvody prečo zaviesť EMAS. Uvádza princípy a benefity, ktoré schéma prináša pre podnikateľské subjekty.

  Logo EMAS – sprievodca s príkladmi použitia
  Metodika EMAS Easy
  Cost and benefits of EMAS to registered organisations