Príručky a metodiky

7 + pre EMAS
Dôvody prečo zaviesť EMAS
  Sektorový referenčný dokument o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva v sektore turizmu
  Logo EMAS – sprievodca s príkladmi použitia
  Metodika EMAS Easy
  Cost and benefits of EMAS to registered organisations