Letáky, informačné listy, prípadové štúdie, návody

Letáky:
7 + pre EMAS – Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit
Príručka predstavuje dôvody prečo zaviesť EMAS. Uvádza princípy a benefity, ktoré schéma prináša pre podnikateľské subjekty.
Prípadové štúdie: 

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA – Zapojenie zamestnancov do implementácie EMAS

Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo a ako zapojiť svojich kolegov do implementácie EMAS? Táto prípadová štúdia poukazuje na dôležitosť účasti zamestnancov a ilustruje rôzne spôsoby, ako v tom uspieť.

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA – EMAS V SEKTORE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Táto prípadová štúdia bude zdôrazňovať dôležitosť sektora odpadové hospodárstvo pre hospodárstvo a udržateľný rozvoj EÚ a úlohu, ktorú EMAS zohráva v Sektore odpadové
hospodárstvo.

Informačné listy EMAS:
EMAS a energetické manažérstvo
Ako do seba zapadá EMAS a ISO 50001, kroky zavedenia a prospech vyplývajúci pre organizácie.
EMAS a energetické manažérstvo
Ako do seba zapadá EMAS a ISO 50001, kroky zavedenia a prospech vyplývajúci pre organizácie.
EMAS a ISO 14 001
Čím sa schéma EMAS odlišuje od ISO 14001, príklady na často kladené otázky.
EMAS a ISO 26 000
Vzťah a implementácia systému EMAS a ISO 26000.
EMAS a cestovný ruch
Prečo využívať EMAS v cestovnom ruchu a 5 jednoduchých krokov k udržateľnému cestovnému ruchu.
Zoznam ubytovacích možností, ktoré sú registrované v schéme EMAS
Združená registrácia-EMAS
Združená registrácia-EMAS zjednodušenie procesu registrácie