Letáky, informačné listy, prípadové štúdie, návody

Letáky:

Skladačka EMAS 
Dôvody prečo zaviesť EMAS

Informačné listy EMAS:

EMAS a efektívne využívanie zdrojov
Ako do seba zapadá EMAS a ISO 50001, kroky zavedenia a prospech vyplývajúci pre organizácie.
EMAS a energetické manažérstvo
Ako do seba zapadá EMAS a ISO 50001, kroky zavedenia a prospech vyplývajúci pre organizácie.
EMAS a ISO 14 001
Čím sa schéma EMAS odlišuje od ISO 14001, príklady na často kladené otázky.
EMAS a ISO 26 000
Vzťah a implementácia systému EMAS a ISO 26000.
EMAS a cestovný ruch
Prečo využívať EMAS v cestovnom ruchu a 5 jednoduchých krokov k udržateľnému cestovnému ruchu.
Zoznam ubytovacích možností, ktoré sú registrované v schéme EMAS
Združená registrácia-EMAS
Združená registrácia-EMAS zjednodušenie procesu registrácie