Formuláre a poplatky

 

Formulár Informačných požiadaviek na registráciu:

Stiahnuť dokument: Informačné požiadavky na registráciu
Návod na vyplnenie dokumentu : IPNR – Návod 

 

Výška poplatku
Veľkosť organizácie  Prvá registrácia  Predĺženie registrácie  Zrušenie pozastavenia platnosti registrácie
mikropodnik 33 11 16
malý podnik 66 22 33
stredný podnik 330 110 165
ostatné organizácie 1000 333 500

Od poplatkov sú oslobodené malé organizácie miestnych orgánov a verejných orgánov podľa článku 2, odseku 28, písmena b) nariadenia (ES) č. 1221/2009.

V prípade združenej registrácie môže príslušný orgán znížiť poplatky o jednu tretinu výšky poplatku.

Poplatok za registráciu v schéme EMAS uhradíte až po vyzvaní na úhradu.

Registrácia v schéme EMAS trvá v priemere 1 – 2 mesiace v závislosti od okolností registrácie.