Vyhlásenie o prístupnosti

Slovenská agentúra životného prostredia má záujem zabezpečiť prístupnosť webového sídla https://www.emas.sk/ v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://www.emas.sk/.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

1) Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

 • Na webovom sídle sa môžu vyskytovať súbory vo formáte .pdf, ktoré nie sú tagované a sú horšie prístupné pre asistenčné technológie.
 • Na webovom sídle je veľké množstvo PDF dokumentov, ktoré nemajú vytvorený názov.
 • Na webovom sídle je veľké množstvo PDF dokumentov, ktoré nemá vytvorené záložky.
 • Na webovom sídle sa môžu nachádzať PDF dokumenty, ktoré nedokážu byť správne čítané pomocou čítača NVDA. Dokument nie je dobre urobený, text sa nečíta po stĺpcoch ale po riadkoch.
 • Na webovom sídle sa môžu nachádzať PDF dokumenty, ktoré sú naskenovaný bez použitia OCR vrstvy. Pre nevidiacich používateľov nie sú prístupné.
 • Na webovom sídle sa môžu nachádzať PDF dokumenty, ktoré nemajú zadefinovaný hlavný jazyk dokumentu.
 • Na webovom sídle sa nachádzajú obrázky, ktoré nemajú zadefinovaný alternatívny text, resp. majú ho prázdny.
 • Na webovom sídle sa nachádzajú texty, ktoré nemajú dostatočný farebný kontrast.
 • Niektoré prvky stránok webového sídla sa nedajú dostatočne ovládať z klávesnice.
 • Textové súbory na tomto webovom sídle sú zverejňované okrem formátu .html aj vo formáte .pdf. Na zobrazenie dokumentov v .pdf odporúčame mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader.
 • Na webovom sídle sa nachádza link na súbor docx. Všetky uvedené formáty je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editoroch, okrem formátu .pdf.
 • Na webovom sídle sú zverejnené videá z externých zdrojov, ktoré neobsahujú titulky na poskytnutie alternatívnej informácie z obsahu videa.

2) Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:

Na webovom sídle sa môžu nachádzať súbory na stiahnutie v iných ako štandardizovaných formátoch.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 13. 12. 2022. Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením. Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 13. 12. 2022.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: david.seidl@sazp.sk. Technickým prevádzkovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia. Technickým a obsahovým správcom je Ministerstvo životného prostredia SR.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.