EMAS
Naše stručné poslanie
logo EMAS

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit je dobrovoľným nástrojom Európskej únie vytvoreným pre organizácie, ktorý pomáha hodnotiť, riadiť a zlepšovať ich environmentálne správanie.

Tvárou v tvár narastajúcej environmentálnej zodpovednosti zo strany trhu a zákazníkov, organizácie získavajú prospech zo znižovania negatívnych environmentálnych vplyvov vyplývajúcich z ich činností. Vynikajúce environmentálne správanie je považované za obchodnú výhodu, zatiaľ čo zlá environmentálna výkonnosť sa stáva nevýhodou. Keďže problémy životného prostredia sa stávajú komplexnejšími a ich počet narastá, musia byť riadené novými spôsobmi. Schéma EMAS ponúka systémový prístup.

EMAS III, posledná revízia nariadenia EMAS, ktorá nadobudla účinnosť 11. januára 2010, a ktorej prílohy boli aktualizované v auguste roku 2017, robí zo schémy EMAS najdôveryhodnejší a najsilnejší nástroj na trhu v oblasti systémov manažérstva environmentu. Okrem požiadaviek medzinárodnej normy EN ISO 14001 je schéma EMAS doplnená niekoľkými prvkami navyše.Novinky
Informácie pre vás


EMAS rodina

Objavte európsku schému environmentálneho manažérstva a auditu a pripojte sa do EMAS rodiny!

  • Spoj svoje obchodné príležitosti s environmentálnou výkonnosťou,
  • buď konkurencieschopný na trhu verejného obstarávania,
  • aktívny prístup pre úspešné firmy, vylepší tvoj image,
  • zabezpečí šetrné využívanie zdrojov ako aj financií vo výrobnom procese,
  • zaručí súlad s dodržiavaním právnych predpisov.

Tak čo, pridáš sa do našej EMAS rodiny ?Prečo EMAS ?
Aby nám všetkým bolo lepšie

Lebo zdroje sú veľmi cenné

Lebo ovzdušie je len jedno

Lebo riadiť môžete iba merateľné

Lebo zákony sa neobchádzajú

Lebo zamestnanci sú srdcom spoločnosti

Lebo kvalitné informácie sú dôležité

Lebo podnikanie sa stane jednoduchším