Ľudia: váš najlepší zdroj v environmentálnom manažmente. Ako ich zapojiť?

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľudia sú v konečnom dôsledku hnacou silou environmentálnych zmien. Práve oni pomôžu organizáciám uskutočniť potrebné zmeny na zavedenie účinného systému environmentálneho manažérstva, znížiť vplyv organizácie na životné prostredie a zvýšiť cirkuláciu ako podniku a vo všeobecnosti aj ako spoločnosti.

Ako môžete zapojiť zamestnancov do environmentálneho manažmentu?

Odpovede na tieto a ďalšie otázky, nájdete na webinári, ktorý organizuje EMAS, Circular Flanders a EuRIC.

Webinár sa uskutoční 26.10.2023 od 10.00 do 12.30

Zaregistrovať sa môžete tu.

Všetky potrebné informácie nájdete na tomto odkaze.

 

EMAS Campaign Webinar – ECOchallenge: how to become an EMAShero!

Je vaša spoločnosť jednou z viac ako 4 000 organizácií EMAS v Európe?

Pripravte sa na kampaň sociálnych médií 2023. Využite príležitosť na zviditeľnenie environmentálneho úsilia a výsledkov v rámci ďalšej kampane EMAS, ktorá sa uskutoční od konca mája do začiatku júna 2023 súbežne so Svetovým dňom životného prostredia. Tak ako v predchádzajúcich ročníkoch, aj do tejto kampane sa môžu zapojiť všetky organizácie registrované v schéme EMAS, organizuje a vedie Nemecký poradný výbor (UGA).
Webinár organizuje spoločnosť adelphi ako súčasť asistenčného pracoviska EÚ pre EMAS.

Webinár sa uskutoční 19.04.2023  od 11.00 do 12.00 hod

Všetky potrebné informácie o programe webinára nájdete na tomto odkaze.

Registrovať sa na webinár môžete na tomto odkaze. 

Webinár Technológie pre zelenú transformáciu – Circular Slovakia

 

Chceli by ste sa dozvedieť viac o súčasnej a budúcej technologickej vybavenosti Slovenska na transformáciu?
Účasťou na webinári sa dozviete to a ešte viac, príklady technológii, ich výhody ako aj bariéry aplikácii do praxe.

Témou webinára bude:
– Aký je stav technologickej infraštruktúry Slovenska pri uzatváraní materiálových tokov?
– Do akého zhodnocovania budeme musieť investovať na základe legislatívy?
– Aké sú konkrétne príklady zaujímavých technológií na SR? Aké sú ich limity?
– Kompostovanie, chemická recyklácia, Centrá energetického a biologického zhodnotenia odpadu, a výroba tuhého  alternatívneho paliva.

Hostia :
Silvia Tajblíková z BASF, Martina Gaislová z JRK Slovensko, Peter Pajerchin z Brantner Green Solutions Slovakia, Petra Csefalvayová z Inštitút Cirkulárnej Ekonomiky a Juraj Číž z ecorec

Webinár sa uskutoční (po zmenenom termíne) 3.4. od 9:30-10:45 h.

Na webinár sa môžete prihlásiť pomocou tohto registračného formulára.

Podujatie bude prebiehať na tomto linku – webex

Urýchlenie prechodu na obehové hospodárstvo v regióne EHK OSN (2021 – 2024)

ilustrácia muža s lupou, pozerajúceho sa na graf

Európska hospodárska komisia organizácie spojených národov (EHK OSN) v rámci štvorročného projektu „Urýchlenie prechodu na obehové hospodárstvo v regióne EHK OSN (2021 – 2024)“, spolu s Programom OSN pre životné prostredie (UNEP) a ďalšími implementačnými partnermi, si kladie za cieľ podporiť členské krajiny EHK (56 štátov, vrátane SR) v ich prechode na obehové hospodárstvo.

Uvedený projekt okrem iného poskytne politické poradenstvo a vytvorí sieť na zdieľanie skúseností a vedomostí s viacerými zainteresovanými stranami: od odborníkov vlád, podnikateľskej komunity, think-tankov, akademickej obce, či spotrebiteľov v regióne EHK OSN. V súčasnosti prebieha dotazníkový prieskum, ktorý je zameraný na posúdenie prioritných oblastí pri prechode na obehové hospodárstvo v regióne EHK OSN.

Identifikovať prioritné oblasti podpory pre Slovenskú republiku môžete pomôcť vyplnením dotazníka (EN)

Viac info o projekte: O projekte (EN)

Európska komisia uskutočňuje prieskum o používaní a aplikácii metód environmentálnej stopy

ilustrácia muža chytajúceho sa za hlavu v emisiami zamorenom ovzduší

Európska komisia uskutočňuje prieskum o používaní a aplikácii metód environmentálnej stopy. Prostredníctvom tohto prieskumu Európska komisia hľadá spätnú väzbu o používaní metód environmentálnej stopy, PEFCR a OEFSR. Výsledky budú použité na posúdenie výhod, prínosov, nákladov a výziev súvisiacich s využívaním environmentálnej stopy a tiež na identifikáciu toho, ako môže  EK poskytnúť ďalšiu podporu na urýchlenie a lepšiu implementáciu týchto metód.

V prípade, že máte záujem sa prieskumu zúčastniť, použite nasledujúci link

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/b439cc21-5b15-9475-7b2e-656f18897ea8

Pripojte sa ku kampani na sociálnych sieťach #WeforEMAS !

Európsky zelený týždeň a Svetový deň životného prostredia sú už za rohom a ponúkajú viac než dosť dôvodov na to, aby ste hovorili o klíme a ochrane životného prostredia vo vašej spoločnosti a verejne oslávili svoj záväzok EMAS.

Pripojte sa ku kampani na sociálnych sieťach #WeforEMAS, ktorú od 31. mája do 13. júna 2021 organizuje Helpdesk EMAS a nemecký poradný výbor EMAS (UGA) spolu s ďalšími podporovateľmi.

Svojím záväzkom presvedčte ostatných, aby urobili viac pre ochranu podnebia a životného prostredia. Povedzte svetu, čo vás prinútilo zapojiť sa formou pútavej správy, ktorú budete zdieľať na sociálnych sieťach ako stimul pre ostatných.

Viac informácií o kampani a užitočné tipy na úspešné správy na sociálnych sieťach nájdete v priloženej výzve.

Tešíme sa na vaše príspevky!

#WeforEMAS @EMAS.sazp

facebook_weforemas.png

linkedin_weforemas.png

twitter_weforemas.png

Mapa podporného ekoinovačného ekosystému Slovenskej republiky

Nemáte dostatok informácií o tom, ako so znižovaním svojho vplyvu na životné prostredie začať, ako naštartovať proces prechodu k udržateľnosti a či vám v tom môže niekto pomôcť ? 

Pomôcť vám v tom môže Mapa podporného ekoinovačného ekosystému Slovenskej republiky z dielne konzultačného kolektívu SUSTO – Sustainability Tools, s.r.o.. Na mape sa nachádzajú podporné organizácie a nástroje, ktoré môžu pomôcť preložiť často abstraktné ciele udržateľnosti do praxe či organizačných procesov. Mapa obsahuje jedenásť filtrov, ktoré približujú podporný eko-inovačný ekosystém na Slovensku v týchto oblastiach:

finančná podpora, informovanosť, vzdelávanie, výskum, vývoj, startup, inkubátor, akcelerátor, platformy, asociácie a klastre, transfer technológií a rozvoj politík. 

V mape sa nachádzajú aj také elementy, ktoré sa síce vyslovene nevenujú eko-inováciám, ale ich rozvoj a implementáciu môžu podporiť.

Mapou Vás prevedie interaktívna prezentácia, ktorú si môžete pozrieť tu.

Samotnú mapu si môžete pozrieť na webovej stránke SUSTO – Sustainability Tools

 

Kampaň „Výhovorky už nEMAS!“

Od roku 2001, vstupom prvej spoločnosti v SR do registra schémy EMAS, tvoríme do tohto momentu rodinu EMAS spoločností, ktorá má už 38 členov a ďalej rastie. 

Všetky tieto organizácie sú inšpiráciou ako prevziať zodpovednosť  za starostlivosť o životné prostredie svojím environmentálnym správaním, ísť príkladom a využiť prednosti schémy vo svojej obchodnej politike. Zdieľanie týchto skúseností je skvelý nástroj na to, ako sa vyhnúť omylom, nadobudnúť predstavu o príležitostiach, ktoré EMAS ponúka, a čo všetko pre to treba urobiť. 

Práve za týmto účelom spúšťame Kampaň „Výhovorky už nEMAS!“, ktorá napovie čo obnáša zaviesť schému EMAS a predstaví jej členov, ich úspechy a aktivity v rôznych oblastiach životného prostredia. Nie je to len o environmentálnom správaní, ale taktiež o preukázaní zodpovednej a spoločensky vyspelej firme, o zlepšení svojho postavenia v konkurencii a značnou výhodou v oblasti legislatívy, pred ktorou sú držitelia Osvedčenia EMAS o  krok vpred. 

Sledujte nás na našich sociálnych sieťach a buďte informovaní

 link na Twitter    link na Facebook SAZP link na Instagram link na LinkedIn link na Facebook EMAS

Spustenie pilotnej fázy  „Green Consumption Pledge” – dobrovoľná iniciatíva pre priemysel

Európska komisia dňa 25. januára zahájila pilotnú fázu záväzku zelenej spotreby – dobrovoľnej priemyselnej iniciatívy, ktorej cieľom je urýchliť príspevok európskych podnikov k podpore udržateľnej spotreby. Do pilotnej fázy sa môžu zapojiť podniky z biznis sféry, ktoré verejne príjmu overiteľné záväzky:

  • na zníženie svojej celkovej uhlíkovej stopy, 
  • na výrobu a predaj udržateľnejších výrobkov, 
  • na zvýšenie povedomia spotrebiteľov s cieľom ovplyvniť  ich voľbu pri nákupe.

Európska komisia podporí všetkých aktérov v ich úsilí o dosiahnutie environmentálnych cieľov EÚ. Buďte príkladom a pomôžte nám všetkým dosiahnúť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 ! 

Spoločnosti sa môžu zapojiť do pilotnej fázy do konca marca 2021. 

Bližšie informácie:

https://ec.europa.eu/info/events/launch-pilot-phase-green-consumption-pledge-initiative-2021-jan-25_en

Kontakt: JUST-GREEN-PLEDGE@ec.europa.eu