Webinár: “Tvorba nových európskych štandardov vykazovania udržateľnosti pre MSP”

V rámci smernice o podávaní správ o udržateľnosti podnikov (CSRD) sú teraz otvorené následné štandardy vykazovania pre malé a stredné podniky (MSP) na verejnú konzultáciu. Zatiaľ čo už prijaté Európske štandardy pre vykazovanie udržateľnosti (ESRS) sú určené veľkým podnikom, Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo (EFRAG) pripravuje primerané štandardy pre kótované MSP a dobrovoľné štandardy pre nekótované MSP (VSME).

Webinár sa bude zaoberať malými a strednými podnikmi, ktoré sú registrované v EMAS, a bude sa venovať najmä:

– jednoduchým a prístupným spôsobom priamo od skupiny EFRAG informovať spoločnosti zapojené do systému EMAS o prvých návrhoch štandardov pre vykazovanie udržateľnosti navrhnutých pre kótované a nekótované MSP,

– objasní synergie a rozdiely medzi návrhom európskych štandardov pre vykazovanie udržateľnosti pre kótované a nekótované MSP a požiadavkami na vykazovanie podľa EMAS,

– poskytne spoločnostiam zapojeným do systému EMAS platformu na poskytnutie spätnej väzby k návrhom štandardov a zabezpečí, aby sa požiadavky EMAS zohľadnili v súlade s pripravovanými štandardmi.

Webinár organizovaný EMAS-helpdesk sa uskutoční 9. apríla.2024 o 10:00-12:00.

Na webinár sa môžete prihlásiť na tomto odkaze.

 

Ľudia: Váš najlepší zdroj v environmentálnom manažmente. Ako ich zapojiť?

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľudia sú v konečnom dôsledku hnacou silou environmentálnych zmien. Práve oni pomôžu organizáciám uskutočniť potrebné zmeny na zavedenie účinného systému environmentálneho manažérstva, znížiť vplyv organizácie na životné prostredie a zvýšiť cirkuláciu ako podniku a vo všeobecnosti aj ako spoločnosti.

Ako môžete zapojiť zamestnancov do environmentálneho manažmentu?

Odpovede na tieto a ďalšie otázky, nájdete na webinári, ktorý organizuje EMAS, Circular Flanders a EuRIC.

Webinár sa uskutoční 26.10.2023 od 10.00 do 12.30

Zaregistrovať sa môžete tu.

Všetky potrebné informácie nájdete na tomto odkaze.

 

EMAS Campaign Webinar – ECOchallenge: how to become an EMAShero!

Je vaša spoločnosť jednou z viac ako 4 000 organizácií EMAS v Európe?

Pripravte sa na kampaň sociálnych médií 2023. Využite príležitosť na zviditeľnenie environmentálneho úsilia a výsledkov v rámci ďalšej kampane EMAS, ktorá sa uskutoční od konca mája do začiatku júna 2023 súbežne so Svetovým dňom životného prostredia. Tak ako v predchádzajúcich ročníkoch, aj do tejto kampane sa môžu zapojiť všetky organizácie registrované v schéme EMAS, organizuje a vedie Nemecký poradný výbor (UGA).
Webinár organizuje spoločnosť adelphi ako súčasť asistenčného pracoviska EÚ pre EMAS.

Webinár sa uskutoční 19.04.2023  od 11.00 do 12.00 hod

Všetky potrebné informácie o programe webinára nájdete na tomto odkaze.

Registrovať sa na webinár môžete na tomto odkaze. 

Webinár Technológie pre zelenú transformáciu – Circular Slovakia

 

Chceli by ste sa dozvedieť viac o súčasnej a budúcej technologickej vybavenosti Slovenska na transformáciu?
Účasťou na webinári sa dozviete to a ešte viac, príklady technológii, ich výhody ako aj bariéry aplikácii do praxe.

Témou webinára bude:
– Aký je stav technologickej infraštruktúry Slovenska pri uzatváraní materiálových tokov?
– Do akého zhodnocovania budeme musieť investovať na základe legislatívy?
– Aké sú konkrétne príklady zaujímavých technológií na SR? Aké sú ich limity?
– Kompostovanie, chemická recyklácia, Centrá energetického a biologického zhodnotenia odpadu, a výroba tuhého  alternatívneho paliva.

Hostia :
Silvia Tajblíková z BASF, Martina Gaislová z JRK Slovensko, Peter Pajerchin z Brantner Green Solutions Slovakia, Petra Csefalvayová z Inštitút Cirkulárnej Ekonomiky a Juraj Číž z ecorec

Webinár sa uskutoční (po zmenenom termíne) 3.4. od 9:30-10:45 h.

Na webinár sa môžete prihlásiť pomocou tohto registračného formulára.

Podujatie bude prebiehať na tomto linku – webex

Urýchlenie prechodu na obehové hospodárstvo v regióne EHK OSN (2021 – 2024)

ilustrácia muža s lupou, pozerajúceho sa na graf

Európska hospodárska komisia organizácie spojených národov (EHK OSN) v rámci štvorročného projektu „Urýchlenie prechodu na obehové hospodárstvo v regióne EHK OSN (2021 – 2024)“, spolu s Programom OSN pre životné prostredie (UNEP) a ďalšími implementačnými partnermi, si kladie za cieľ podporiť členské krajiny EHK (56 štátov, vrátane SR) v ich prechode na obehové hospodárstvo.

Uvedený projekt okrem iného poskytne politické poradenstvo a vytvorí sieť na zdieľanie skúseností a vedomostí s viacerými zainteresovanými stranami: od odborníkov vlád, podnikateľskej komunity, think-tankov, akademickej obce, či spotrebiteľov v regióne EHK OSN. V súčasnosti prebieha dotazníkový prieskum, ktorý je zameraný na posúdenie prioritných oblastí pri prechode na obehové hospodárstvo v regióne EHK OSN.

Identifikovať prioritné oblasti podpory pre Slovenskú republiku môžete pomôcť vyplnením dotazníka (EN)

Viac info o projekte: O projekte (EN)

Európska komisia uskutočňuje prieskum o používaní a aplikácii metód environmentálnej stopy

ilustrácia muža chytajúceho sa za hlavu v emisiami zamorenom ovzduší

Európska komisia uskutočňuje prieskum o používaní a aplikácii metód environmentálnej stopy. Prostredníctvom tohto prieskumu Európska komisia hľadá spätnú väzbu o používaní metód environmentálnej stopy, PEFCR a OEFSR. Výsledky budú použité na posúdenie výhod, prínosov, nákladov a výziev súvisiacich s využívaním environmentálnej stopy a tiež na identifikáciu toho, ako môže  EK poskytnúť ďalšiu podporu na urýchlenie a lepšiu implementáciu týchto metód.

V prípade, že máte záujem sa prieskumu zúčastniť, použite nasledujúci link

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/b439cc21-5b15-9475-7b2e-656f18897ea8

Pripojte sa ku kampani na sociálnych sieťach #WeforEMAS !

Európsky zelený týždeň a Svetový deň životného prostredia sú už za rohom a ponúkajú viac než dosť dôvodov na to, aby ste hovorili o klíme a ochrane životného prostredia vo vašej spoločnosti a verejne oslávili svoj záväzok EMAS.

Pripojte sa ku kampani na sociálnych sieťach #WeforEMAS, ktorú od 31. mája do 13. júna 2021 organizuje Helpdesk EMAS a nemecký poradný výbor EMAS (UGA) spolu s ďalšími podporovateľmi.

Svojím záväzkom presvedčte ostatných, aby urobili viac pre ochranu podnebia a životného prostredia. Povedzte svetu, čo vás prinútilo zapojiť sa formou pútavej správy, ktorú budete zdieľať na sociálnych sieťach ako stimul pre ostatných.

Viac informácií o kampani a užitočné tipy na úspešné správy na sociálnych sieťach nájdete v priloženej výzve.

Tešíme sa na vaše príspevky!

#WeforEMAS @EMAS.sazp

facebook_weforemas.png

linkedin_weforemas.png

twitter_weforemas.png

Mapa podporného ekoinovačného ekosystému Slovenskej republiky

Nemáte dostatok informácií o tom, ako so znižovaním svojho vplyvu na životné prostredie začať, ako naštartovať proces prechodu k udržateľnosti a či vám v tom môže niekto pomôcť ? 

Pomôcť vám v tom môže Mapa podporného ekoinovačného ekosystému Slovenskej republiky z dielne konzultačného kolektívu SUSTO – Sustainability Tools, s.r.o.. Na mape sa nachádzajú podporné organizácie a nástroje, ktoré môžu pomôcť preložiť často abstraktné ciele udržateľnosti do praxe či organizačných procesov. Mapa obsahuje jedenásť filtrov, ktoré približujú podporný eko-inovačný ekosystém na Slovensku v týchto oblastiach:

finančná podpora, informovanosť, vzdelávanie, výskum, vývoj, startup, inkubátor, akcelerátor, platformy, asociácie a klastre, transfer technológií a rozvoj politík. 

V mape sa nachádzajú aj také elementy, ktoré sa síce vyslovene nevenujú eko-inováciám, ale ich rozvoj a implementáciu môžu podporiť.

Mapou Vás prevedie interaktívna prezentácia, ktorú si môžete pozrieť tu.

Samotnú mapu si môžete pozrieť na webovej stránke SUSTO – Sustainability Tools

 

Kampaň „Výhovorky už nEMAS!“

Od roku 2001, vstupom prvej spoločnosti v SR do registra schémy EMAS, tvoríme do tohto momentu rodinu EMAS spoločností, ktorá má už 38 členov a ďalej rastie. 

Všetky tieto organizácie sú inšpiráciou ako prevziať zodpovednosť  za starostlivosť o životné prostredie svojím environmentálnym správaním, ísť príkladom a využiť prednosti schémy vo svojej obchodnej politike. Zdieľanie týchto skúseností je skvelý nástroj na to, ako sa vyhnúť omylom, nadobudnúť predstavu o príležitostiach, ktoré EMAS ponúka, a čo všetko pre to treba urobiť. 

Práve za týmto účelom spúšťame Kampaň „Výhovorky už nEMAS!“, ktorá napovie čo obnáša zaviesť schému EMAS a predstaví jej členov, ich úspechy a aktivity v rôznych oblastiach životného prostredia. Nie je to len o environmentálnom správaní, ale taktiež o preukázaní zodpovednej a spoločensky vyspelej firme, o zlepšení svojho postavenia v konkurencii a značnou výhodou v oblasti legislatívy, pred ktorou sú držitelia Osvedčenia EMAS o  krok vpred. 

Sledujte nás na našich sociálnych sieťach a buďte informovaní

 link na Twitter    link na Facebook SAZP link na Instagram link na LinkedIn link na Facebook EMAS