Nové prípadové štúdie

Ak vám záleží na životnom prostredí, v ktorom žijeme a chcete to deklarovať, ako vašim zákazníkom tak aj širokej verejnosti, neváhajte a inšpirujete sa štúdiami, ktoré najnovšie  zverejnila Európska komisia. Nájdete v nich odpovede:

Prispejte aj vy k lepšiemu životu budúcich generácií potvrdením vášho záujmu o ochranu životného prostredia a registrujte svoju organizáciu pod logom EMAS.

Zapojme sa do verejnej konzultácie EK o environmentálnych tvrdeniach

V súčasnosti sa spotrebitelia, podniky a ďalší účastníci len ťažko orientujú v spleti environmentálnych značiek a iniciatív týkajúcich sa environmentálnych vlastností výrobkov a environmentálneho správania podnikov. Je dôležité, aby boli tvrdenia o environmentálnom správaní podnikov a environmentálnych vlastnostiach výrobkov spoľahlivé, porovnateľné a overiteľné v celej EÚ. Vďaka spoľahlivým environmentálnym informáciám budú môcť účastníci trhu, teda spotrebitelia, podniky i investori, prijímať ekologickejšie rozhodnutia. V tejto súvislosti a v súlade so zásadami lepšej právnej regulácie sa Komisia rozhodla spustiť verejnú konzultáciu, ktorej cieľom je zhromaždiť názory zainteresovaných strán na iniciatívu venovanú tvrdeniam o ekologickosti.

Cieľom tejto konzultácie je: 

 • poskytnúť všetkým občanom a organizáciám príležitosť prispieť k formovaniu politiky, 
 • získať názory na politické alternatívy a ich potenciálne vplyvy.

Vyplnenie dotazníka 

Do verejnej konzultácie môžete prispieť vyplnením online dotazníka.  Ak online dotazník nemôžete vyplniť, kontaktujte nás na tejto emailovej adrese Imola.BEDO@ec.europa.eu

obdobie predkladania spätnej väzby do 3. decembra 2020

Dotazníky sú dostupné v niektorých alebo vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Svoju odpoveď môžete zaslať v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.

Bližšie informácie 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12511-Environmental-claims-based-on-environmental-footprint-methods/public-consultation

Webinár č. 1: Obehové hospodárstvo ako príležitosť pre podnikanie

O 30 rokov má byť Európa klimaticky neutrálna. Aby sme dosiahli nízkouhlíkovú budúcnosť, musíme pretransformovať našu ekonomiku a postaviť ju na princípoch obehového hospodárstva. Obehové hospodárstvo je jedným z hlavných pilierov Európskej zelenej dohody (Green Deal), prináša príležitosti pre podnikanie a nový vietor do plachiet v krízových časoch. Ak sa chopíme príležitosti dnes, môžeme profitovať už zajtra.

Webinár zodpovie tieto kľúčové otázky:

 • Kam sa uberá európska a národná legislatíva v oblasti obehového hospodárstva?
 • Aké príležitosti prináša obehové hospodárstvo pre vaše podnikanie?
 • Aké akčné kroky môžeme ako podnikatelia prijať už dnes, aby nás neprekvapila sprísňujúca sa legislatíva?

Komu je webinár určený?
Pre zvedavých podnikateľov a podnikateľky, ktorí chápu potrebu inovácií a pre odbornú a širokú verejnosť, ktorá chce poznať novinky a trendy v oblasti obehového hospodárstva.

Webinár bude pozostávať z týchto prednášok:

 1. Strategické smerovanie obehového hospodárstva v európskom a národnom kontexte /zástupcovia MŽP SR
 2. Obehové hospodárstvo ako príležitosť pre podnikanie / Petra Csefalvayova, INCIEN
 3. CREATIVITY4CIRCULARITY Inovujte udržateľne a zároveň kreatívne. Predstavenie výzvy pre výrobné spoločnosti /Jana Bieliková, SBA

Webinár je súčasťou série 3 online podujatí, ktoré organizuje platforma pre obehové hospodárstvo Circular Slovakia, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Ministerstvo životného prostredia SR a Slovak Business Agency.

Pre verejnosť a záujemcov o webinár mimo partnerov platformy Circular Slovakia bude webinár dostupný naživo cez stream. Pre viac informácií sledujte podujatie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/342060013902798

#ecoflagship #EMAS kampaň

Ste EMAS? Je tu pre vás príležitosť sa prezentovať.

Máte záujem preskúmať nové spôsoby prezentácie a ukázať širšej verejnosti, čo robíte preto, aby vaša organizácia bola efektívnejšia pri využívaní zdrojov a priaznivejšia pre klímu? Tak využite možnosť a zapojte sa do #ecoflagship #EMAS kampane, ktorá sa koná v súvislosti s 25. výročím EMAS. 

O čo ide?

Environmentálne vyhlásenie a webová stránka – to sú klasické spôsoby ako informovať verejnosť o environmentálnom a klimatickom záväzku vašej organizácie. Ak máte záujem preskúmať nové spôsoby a ukázať širšej verejnosti, čo robíte pre to, aby vaša organizácia bola efektívnejšia pri využívaní zdrojov a priaznivejšia pre klímu zapojte sa do tejto kampane. Váš príspevok s fotografiou, videom a pripojeným hashtagom #ecoflagship #EMAS uverejnite na vašich sociálnych médiách v anglickom jazyku 28. až 29. septembra 2020, kedy sa kampaň koná  v spolupráci s Poradným výborom EMAS a DIHK (Asociácia nemeckých obchodných a priemyselných komôr) a my Vám zabezpečíme zdieľanie Vaších príspevkov na európskej úrovni.

Súčasne sa v Berlíne uskutoční konferencia Federálneho ministerstva životného prostredia spolu s workshopmi. Informácie o podujatiach budú k dispozícii na adrese www.emas.de

Bližšie informácie nájdete v dokumente.

Formulár k objednávke.

Prípadová štúdia „EMAS ako hnací motor zmeny“

Ste presvedčení, že potrebujete radikálne zmeny v spôsobe, akým riadite aktivity, či už verejné alebo súkromné, veľké alebo malé? Ak je odpoveď áno, prečítajte si prípadovú štúdiu, aby ste videli, ako organizácie registrované v schéme využívajú EMAS na vytvorenie udržateľnej budúcnosti a zároveň uskutočňujú zmeny pozitívnym a efektívnym spôsobom.

Prípadová štúdia predstavuje príklady osvedčených postupov nominantov európskej súťaže EMAS Awards 2019, kde Európska komisia ocenila úspechy EMAS organizácií, ktoré implementovali EMAS -systém environmentálneho manažérstva a auditu ako hnaciu silu zmeny smerom k trvalej udržateľnosti prostredníctvom dlhodobej holistickej vízie pozitívneho vplyvu na trvalo udržateľný rozvoj ako celok.

Dotazník EMAS

Inštitút manažmentu Sant’Anna škola pokročilého vzdelávania vykonáva prieskum zameraný na identifikáciu priestoru na zlepšenie s cieľom zvýšiť povedomie o schéme EMAS so zameraním na najsľubnejšie príležitosti pre organizácie registrované v schéme EMAS. V tomto prieskume nájdete otázky týkajúce sa obehového hospodárstva, riadenia zelených ľudských zdrojov a znalostného hospodárstva. Tieto témy sa zriedka skúmali v súvislosti s EMAS a možno nájdete niektoré nové stratégie užitočné pre vašu organizáciu.

Je to tiež vynikajúca príležitosť zistiť, ako čo najlepšie využiť EMAS s cieľom zlepšiť výkonnosť vašej organizácie!

Vyplňte informácie požadované v nasledujúcom odkaze a následne dostanete e-mail s osobným odkazom na prieskum:

https://forms.gle/rtmMgWDrgev1z9B87

 

Dotazníky budú online do 30. júna 2020 a budú k dispozícii v angličtine, francúzštine, nemčine, gréčtine, taliančine, poľštine, portugalčine, rumunčine a španielčine.

Svoje príspevky už zaslalo viac ako 250 organizácií. Nepremeškajte túto príležitosť, aby ste prispeli k zlepšovaniu schémy EMAS. Vaše skúsenosti sú pre nás veľmi dôležité.  Zapojte sa!

Ďakujeme za vašu spoluprácu. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:

indaginisumidm@santannapisa.it

“Usmernenie Európskej komisie v súvislosti s núdzovou situáciou COVID-19 k procesu overovania a validácii environmentálnym overovateľom”

V nadväznosti na udalosti súvisiace s núdzovou situáciou COVID-19 by sme vás chceli informovať, že:

 • Všetky overenia a návštevy miest organizácií, ktoré už boli alebo budú musieť byť zrušené z dôvodu opatrení na zabránenie šíreniu vírusu, je potrebné naplánovať neskôr. Nový dátum musí byť stanovený v primeranom časovom rámci potom, čo sa ochranné opatrenia zastavia alebo upravia takým spôsobom, aby sa mohli vykonať overovacie činnosti. Nový dátum sa musí riadne oznámiť príslušnému orgánu a akreditačnému.
 • Ak sa overenie odloží z vyššie uvedeného dôvodu, dátum platnosti registrácie organizácie EMAS sa predĺži. “Platnosť registrácie, ktorá sa musí obnoviť, sa predlžuje o tri mesiace odo dňa, keď sa uskutoční overenie.”

Oficiálny list EK

Verejná konzultácia k novému akčnému plánu Európskej Únie pre obehové hospodárstvo

Obehové hospodárstvo – nový akčný plán na zvýšenie recyklácie a opätovného použitia výrobkov v EÚ

Dávame do pozornosti verejnú konzultáciu k Roadmapu Európskej Únie pre obehové hospodárstvo, ktorá prebieha do 20.januára 2020.

Nový akčný plán urýchli prechod EÚ na obehové hospodárstvo, čím:
posilní priemysel EÚ,
pomôže v boji proti zmene klímy,
– ochráni prírodné prostredie EÚ.

Nový akčný plán bude analyzovať životný cyklus výrobkov a materiálov s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľné využívanie zdrojov. Implementácia nového akčného plánu sa zaoberá odvetviami náročnými na zdroje (napr. textil, stavebníctvo, elektronika a plasty)…

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke Európskej komisie 

Víťazi EMAS Awards 2019

VÍŤAZI

Európska komisia odmenila organizácie registrované v schéme EMAS, ktoré implementovali environmentálne manažérstvo a audit ako hnaciu silu zmeny smerom k trvalo udržateľnému prechodu, prostredníctvom dlhodobej holistickej vízie za pozitívny vplyv na trvalo udržateľný rozvoj ako celok.

Spoločnosť STRABAG s.r.o., ktorá pôsobí v oblasti dopravného staviteľstva, je už takmer rok jeho súčasťou. Ako prvá firma zo Slovenska bola nominovaná na prestížnu cenu EMAS Awards 2019 v kategórií súkromné veľké organizácie. Európska komisia spoločnosť odmenila čestnou zmienkou vo svojej kategórií za ich angažovanosť v environmentálnom manažmente a za neustále zlepšovanie ich environmentálneho správania.

Víťazmi cien EMAS 2019 sú:

Čestné uznania

Blahoželáme všetkým víťazom cien EMAS 2019!

NOMINÁCIE

EMAS AWARDS CEREMONY 2019. Ocenenie priekopníkov za ich angažovanosť v environmentálnom manažmente za neustále zlepšovanie ich environmentálneho správania.

Od roku 2005 Európska komisia organizuje každé dva roky slávnostné odovzdávanie cien EMAS. Cieľom tohto ocenenia je odmeniť organizácie registrované v schéme EMAS za vynikajúci výkon a zabezpečiť aby organizácie, aj tie, ktoré ešte nie sú zaregistrované boli oboznámené so všetkými príležitosťami, ktoré im registrácia môže priniesť.

Slávnostné odovzdávanie cien EMAS v roku 2019 sa uskutoční v pondelok 25. novembra 2019 v Guggenheimovom múzeu v Bilbau (Španielsko). Témou tohtoročnej ceny je:

             „EMAS ako hnací motor zmeny“.

Cieľom je odmeniť organizácie, ktoré urobili krok k trvalo udržateľnému prechodu. Podujatie poskytne jedinečnú príležitosť na propagáciu EMAS a víťazov cien na európskej úrovni. Organizácie zaregistrované v EMAS majú príležitosť zdieľať a propagovať svoje najlepšie postupy environmentálneho riadenia a správania sa.

Možnosť prihlásenia za národnú nomináciu Slovenskej republiky do Európskej komisie využila spoločnosť STRABAG s. r. o.. Na základe procesu prihlásenia sa zaradili do kategórie súkromné veľké organizácie, kde im konkuruje ďalších 5 organizácií v tejto kategórií.  Celkový počet nominácií v roku 2019 je 27 organizácií.

 1. MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG & Co KG, Rakúsko
 2. UPM-Kymmene Corporation , Fínsko
 3. HanseWasser Bremen GmbH, Nemecko
 4. OSI Food Solutions Hungary Kft., Maďarsko
 5. STRABAG s.r.o., Slovensko
 6. Laboratorios Servier S.L., Španielsko

 

Prajeme veľa šťastia STRABAG !

 

Nominované organizácie v jednotlivých kategóriách nájdete v linku.

#EMASAwards

#EMAS_Awards_2019

Ekoinovačné Slovensko 2019 — „Digitalizácia a inovácie pre obehové hospodárstvo“

Slovenská agentúra životného prostredia

v spolupráci

s Ministerstvom životného prostredia SR

Vás pozývajú

na konferenciu s medzinárodnou účasťou

Ekoinovačné Slovensko 2019

„Digitalizácia a inovácie pre obehové hospodárstvo“

5.- 6. november 2019

Bratislava

(miesto konania bude upresnené)

Bližšie info tu