Zapojme sa do verejnej konzultácie EK o environmentálnych tvrdeniach

V súčasnosti sa spotrebitelia, podniky a ďalší účastníci len ťažko orientujú v spleti environmentálnych značiek a iniciatív týkajúcich sa environmentálnych vlastností výrobkov a environmentálneho správania podnikov. Je dôležité, aby boli tvrdenia o environmentálnom správaní podnikov a environmentálnych vlastnostiach výrobkov spoľahlivé, porovnateľné a overiteľné v celej EÚ. Vďaka spoľahlivým environmentálnym informáciám budú môcť účastníci trhu, teda spotrebitelia, podniky i investori, prijímať ekologickejšie rozhodnutia. V tejto súvislosti a v súlade so zásadami lepšej právnej regulácie sa Komisia rozhodla spustiť verejnú konzultáciu, ktorej cieľom je zhromaždiť názory zainteresovaných strán na iniciatívu venovanú tvrdeniam o ekologickosti.

Cieľom tejto konzultácie je: 

  • poskytnúť všetkým občanom a organizáciám príležitosť prispieť k formovaniu politiky, 
  • získať názory na politické alternatívy a ich potenciálne vplyvy.

Vyplnenie dotazníka 

Do verejnej konzultácie môžete prispieť vyplnením online dotazníka.  Ak online dotazník nemôžete vyplniť, kontaktujte nás na tejto emailovej adrese Imola.BEDO@ec.europa.eu

obdobie predkladania spätnej väzby do 3. decembra 2020

Dotazníky sú dostupné v niektorých alebo vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Svoju odpoveď môžete zaslať v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.

Bližšie informácie 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12511-Environmental-claims-based-on-environmental-footprint-methods/public-consultation