Pripojte sa ku kampani na sociálnych sieťach #WeforEMAS !

Európsky zelený týždeň a Svetový deň životného prostredia sú už za rohom a ponúkajú viac než dosť dôvodov na to, aby ste hovorili o klíme a ochrane životného prostredia vo vašej spoločnosti a verejne oslávili svoj záväzok EMAS.

Pripojte sa ku kampani na sociálnych sieťach #WeforEMAS, ktorú od 31. mája do 13. júna 2021 organizuje Helpdesk EMAS a nemecký poradný výbor EMAS (UGA) spolu s ďalšími podporovateľmi.

Svojím záväzkom presvedčte ostatných, aby urobili viac pre ochranu podnebia a životného prostredia. Povedzte svetu, čo vás prinútilo zapojiť sa formou pútavej správy, ktorú budete zdieľať na sociálnych sieťach ako stimul pre ostatných.

Viac informácií o kampani a užitočné tipy na úspešné správy na sociálnych sieťach nájdete v priloženej výzve.

Tešíme sa na vaše príspevky!

#WeforEMAS @EMAS.sazp

facebook_weforemas.png

linkedin_weforemas.png

twitter_weforemas.png

Mapa podporného ekoinovačného ekosystému Slovenskej republiky

Nemáte dostatok informácií o tom, ako so znižovaním svojho vplyvu na životné prostredie začať, ako naštartovať proces prechodu k udržateľnosti a či vám v tom môže niekto pomôcť ? 

Pomôcť vám v tom môže Mapa podporného ekoinovačného ekosystému Slovenskej republiky z dielne konzultačného kolektívu SUSTO – Sustainability Tools, s.r.o.. Na mape sa nachádzajú podporné organizácie a nástroje, ktoré môžu pomôcť preložiť často abstraktné ciele udržateľnosti do praxe či organizačných procesov. Mapa obsahuje jedenásť filtrov, ktoré približujú podporný eko-inovačný ekosystém na Slovensku v týchto oblastiach:

finančná podpora, informovanosť, vzdelávanie, výskum, vývoj, startup, inkubátor, akcelerátor, platformy, asociácie a klastre, transfer technológií a rozvoj politík. 

V mape sa nachádzajú aj také elementy, ktoré sa síce vyslovene nevenujú eko-inováciám, ale ich rozvoj a implementáciu môžu podporiť.

Mapou Vás prevedie interaktívna prezentácia, ktorú si môžete pozrieť tu.

Samotnú mapu si môžete pozrieť na webovej stránke SUSTO – Sustainability Tools

 

Kampaň „Výhovorky už nEMAS!“

Od roku 2001, vstupom prvej spoločnosti v SR do registra schémy EMAS, tvoríme do tohto momentu rodinu EMAS spoločností, ktorá má už 38 členov a ďalej rastie. 

Všetky tieto organizácie sú inšpiráciou ako prevziať zodpovednosť  za starostlivosť o životné prostredie svojím environmentálnym správaním, ísť príkladom a využiť prednosti schémy vo svojej obchodnej politike. Zdieľanie týchto skúseností je skvelý nástroj na to, ako sa vyhnúť omylom, nadobudnúť predstavu o príležitostiach, ktoré EMAS ponúka, a čo všetko pre to treba urobiť. 

Práve za týmto účelom spúšťame Kampaň „Výhovorky už nEMAS!“, ktorá napovie čo obnáša zaviesť schému EMAS a predstaví jej členov, ich úspechy a aktivity v rôznych oblastiach životného prostredia. Nie je to len o environmentálnom správaní, ale taktiež o preukázaní zodpovednej a spoločensky vyspelej firme, o zlepšení svojho postavenia v konkurencii a značnou výhodou v oblasti legislatívy, pred ktorou sú držitelia Osvedčenia EMAS o  krok vpred. 

Sledujte nás na našich sociálnych sieťach a buďte informovaní

 link na Twitter    link na Facebook SAZP link na Instagram link na LinkedIn link na Facebook EMAS

Nové prípadové štúdie

Ak vám záleží na životnom prostredí, v ktorom žijeme a chcete to deklarovať, ako vašim zákazníkom tak aj širokej verejnosti, neváhajte a inšpirujete sa štúdiami, ktoré najnovšie  zverejnila Európska komisia. Nájdete v nich odpovede:

Prispejte aj vy k lepšiemu životu budúcich generácií potvrdením vášho záujmu o ochranu životného prostredia a registrujte svoju organizáciu pod logom EMAS.

Zapojme sa do verejnej konzultácie EK o environmentálnych tvrdeniach

V súčasnosti sa spotrebitelia, podniky a ďalší účastníci len ťažko orientujú v spleti environmentálnych značiek a iniciatív týkajúcich sa environmentálnych vlastností výrobkov a environmentálneho správania podnikov. Je dôležité, aby boli tvrdenia o environmentálnom správaní podnikov a environmentálnych vlastnostiach výrobkov spoľahlivé, porovnateľné a overiteľné v celej EÚ. Vďaka spoľahlivým environmentálnym informáciám budú môcť účastníci trhu, teda spotrebitelia, podniky i investori, prijímať ekologickejšie rozhodnutia. V tejto súvislosti a v súlade so zásadami lepšej právnej regulácie sa Komisia rozhodla spustiť verejnú konzultáciu, ktorej cieľom je zhromaždiť názory zainteresovaných strán na iniciatívu venovanú tvrdeniam o ekologickosti.

Cieľom tejto konzultácie je: 

  • poskytnúť všetkým občanom a organizáciám príležitosť prispieť k formovaniu politiky, 
  • získať názory na politické alternatívy a ich potenciálne vplyvy.

Vyplnenie dotazníka 

Do verejnej konzultácie môžete prispieť vyplnením online dotazníka.  Ak online dotazník nemôžete vyplniť, kontaktujte nás na tejto emailovej adrese Imola.BEDO@ec.europa.eu

obdobie predkladania spätnej väzby do 3. decembra 2020

Dotazníky sú dostupné v niektorých alebo vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Svoju odpoveď môžete zaslať v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.

Bližšie informácie 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12511-Environmental-claims-based-on-environmental-footprint-methods/public-consultation

Webinár č. 1: Obehové hospodárstvo ako príležitosť pre podnikanie

O 30 rokov má byť Európa klimaticky neutrálna. Aby sme dosiahli nízkouhlíkovú budúcnosť, musíme pretransformovať našu ekonomiku a postaviť ju na princípoch obehového hospodárstva. Obehové hospodárstvo je jedným z hlavných pilierov Európskej zelenej dohody (Green Deal), prináša príležitosti pre podnikanie a nový vietor do plachiet v krízových časoch. Ak sa chopíme príležitosti dnes, môžeme profitovať už zajtra.

Webinár zodpovie tieto kľúčové otázky:

  • Kam sa uberá európska a národná legislatíva v oblasti obehového hospodárstva?
  • Aké príležitosti prináša obehové hospodárstvo pre vaše podnikanie?
  • Aké akčné kroky môžeme ako podnikatelia prijať už dnes, aby nás neprekvapila sprísňujúca sa legislatíva?

Komu je webinár určený?
Pre zvedavých podnikateľov a podnikateľky, ktorí chápu potrebu inovácií a pre odbornú a širokú verejnosť, ktorá chce poznať novinky a trendy v oblasti obehového hospodárstva.

Webinár bude pozostávať z týchto prednášok:

  1. Strategické smerovanie obehového hospodárstva v európskom a národnom kontexte /zástupcovia MŽP SR
  2. Obehové hospodárstvo ako príležitosť pre podnikanie / Petra Csefalvayova, INCIEN
  3. CREATIVITY4CIRCULARITY Inovujte udržateľne a zároveň kreatívne. Predstavenie výzvy pre výrobné spoločnosti /Jana Bieliková, SBA

Webinár je súčasťou série 3 online podujatí, ktoré organizuje platforma pre obehové hospodárstvo Circular Slovakia, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Ministerstvo životného prostredia SR a Slovak Business Agency.

Pre verejnosť a záujemcov o webinár mimo partnerov platformy Circular Slovakia bude webinár dostupný naživo cez stream. Pre viac informácií sledujte podujatie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/342060013902798

#ecoflagship #EMAS kampaň

Ste EMAS? Je tu pre vás príležitosť sa prezentovať.

Máte záujem preskúmať nové spôsoby prezentácie a ukázať širšej verejnosti, čo robíte preto, aby vaša organizácia bola efektívnejšia pri využívaní zdrojov a priaznivejšia pre klímu? Tak využite možnosť a zapojte sa do #ecoflagship #EMAS kampane, ktorá sa koná v súvislosti s 25. výročím EMAS. 

O čo ide?

Environmentálne vyhlásenie a webová stránka – to sú klasické spôsoby ako informovať verejnosť o environmentálnom a klimatickom záväzku vašej organizácie. Ak máte záujem preskúmať nové spôsoby a ukázať širšej verejnosti, čo robíte pre to, aby vaša organizácia bola efektívnejšia pri využívaní zdrojov a priaznivejšia pre klímu zapojte sa do tejto kampane. Váš príspevok s fotografiou, videom a pripojeným hashtagom #ecoflagship #EMAS uverejnite na vašich sociálnych médiách v anglickom jazyku 28. až 29. septembra 2020, kedy sa kampaň koná  v spolupráci s Poradným výborom EMAS a DIHK (Asociácia nemeckých obchodných a priemyselných komôr) a my Vám zabezpečíme zdieľanie Vaších príspevkov na európskej úrovni.

Súčasne sa v Berlíne uskutoční konferencia Federálneho ministerstva životného prostredia spolu s workshopmi. Informácie o podujatiach budú k dispozícii na adrese www.emas.de

Bližšie informácie nájdete v dokumente.

Formulár k objednávke.

Prípadová štúdia „EMAS ako hnací motor zmeny“

Ste presvedčení, že potrebujete radikálne zmeny v spôsobe, akým riadite aktivity, či už verejné alebo súkromné, veľké alebo malé? Ak je odpoveď áno, prečítajte si prípadovú štúdiu, aby ste videli, ako organizácie registrované v schéme využívajú EMAS na vytvorenie udržateľnej budúcnosti a zároveň uskutočňujú zmeny pozitívnym a efektívnym spôsobom.

Prípadová štúdia predstavuje príklady osvedčených postupov nominantov európskej súťaže EMAS Awards 2019, kde Európska komisia ocenila úspechy EMAS organizácií, ktoré implementovali EMAS -systém environmentálneho manažérstva a auditu ako hnaciu silu zmeny smerom k trvalej udržateľnosti prostredníctvom dlhodobej holistickej vízie pozitívneho vplyvu na trvalo udržateľný rozvoj ako celok.

Dotazník EMAS

Inštitút manažmentu Sant’Anna škola pokročilého vzdelávania vykonáva prieskum zameraný na identifikáciu priestoru na zlepšenie s cieľom zvýšiť povedomie o schéme EMAS so zameraním na najsľubnejšie príležitosti pre organizácie registrované v schéme EMAS. V tomto prieskume nájdete otázky týkajúce sa obehového hospodárstva, riadenia zelených ľudských zdrojov a znalostného hospodárstva. Tieto témy sa zriedka skúmali v súvislosti s EMAS a možno nájdete niektoré nové stratégie užitočné pre vašu organizáciu.

Je to tiež vynikajúca príležitosť zistiť, ako čo najlepšie využiť EMAS s cieľom zlepšiť výkonnosť vašej organizácie!

Vyplňte informácie požadované v nasledujúcom odkaze a následne dostanete e-mail s osobným odkazom na prieskum:

https://forms.gle/rtmMgWDrgev1z9B87

 

Dotazníky budú online do 30. júna 2020 a budú k dispozícii v angličtine, francúzštine, nemčine, gréčtine, taliančine, poľštine, portugalčine, rumunčine a španielčine.

Svoje príspevky už zaslalo viac ako 250 organizácií. Nepremeškajte túto príležitosť, aby ste prispeli k zlepšovaniu schémy EMAS. Vaše skúsenosti sú pre nás veľmi dôležité.  Zapojte sa!

Ďakujeme za vašu spoluprácu. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:

indaginisumidm@santannapisa.it

“Usmernenie Európskej komisie v súvislosti s núdzovou situáciou COVID-19 k procesu overovania a validácii environmentálnym overovateľom”

V nadväznosti na udalosti súvisiace s núdzovou situáciou COVID-19 by sme vás chceli informovať, že:

  • Všetky overenia a návštevy miest organizácií, ktoré už boli alebo budú musieť byť zrušené z dôvodu opatrení na zabránenie šíreniu vírusu, je potrebné naplánovať neskôr. Nový dátum musí byť stanovený v primeranom časovom rámci potom, čo sa ochranné opatrenia zastavia alebo upravia takým spôsobom, aby sa mohli vykonať overovacie činnosti. Nový dátum sa musí riadne oznámiť príslušnému orgánu a akreditačnému.
  • Ak sa overenie odloží z vyššie uvedeného dôvodu, dátum platnosti registrácie organizácie EMAS sa predĺži. “Platnosť registrácie, ktorá sa musí obnoviť, sa predlžuje o tri mesiace odo dňa, keď sa uskutoční overenie.”

Oficiálny list EK