Mapa podporného ekoinovačného ekosystému Slovenskej republiky

Nemáte dostatok informácií o tom, ako so znižovaním svojho vplyvu na životné prostredie začať, ako naštartovať proces prechodu k udržateľnosti a či vám v tom môže niekto pomôcť ? 

Pomôcť vám v tom môže Mapa podporného ekoinovačného ekosystému Slovenskej republiky z dielne konzultačného kolektívu SUSTO – Sustainability Tools, s.r.o.. Na mape sa nachádzajú podporné organizácie a nástroje, ktoré môžu pomôcť preložiť často abstraktné ciele udržateľnosti do praxe či organizačných procesov. Mapa obsahuje jedenásť filtrov, ktoré približujú podporný eko-inovačný ekosystém na Slovensku v týchto oblastiach:

finančná podpora, informovanosť, vzdelávanie, výskum, vývoj, startup, inkubátor, akcelerátor, platformy, asociácie a klastre, transfer technológií a rozvoj politík. 

V mape sa nachádzajú aj také elementy, ktoré sa síce vyslovene nevenujú eko-inováciám, ale ich rozvoj a implementáciu môžu podporiť.

Mapou Vás prevedie interaktívna prezentácia, ktorú si môžete pozrieť tu.

Samotnú mapu si môžete pozrieť na webovej stránke SUSTO – Sustainability Tools