Prípadové štúdie

Prípadové štúdie Obsah
PDF
Význam potravinárskeho a nápojového sektora pre hospodárstvo 

Prípadová štúdia potravinárskeho a nápojového sektora sledujúca potravinárske podniky, ktoré majú cieľ udržateľnejšieho rozvoja.
 SK, 2021

EN, 2021

 Význam sektora vzdelávania vo vzťahu k environmentálnym politikám

Prípadová štúdia je zameraná na vzdelávací sektor a jeho spôsoby implementácie do environmentálneho manažérstva.
 SK, 2020
EN, 2020
Význam poľnohospodárskeho sektora v európskej únii

Prípadová štúdia sa sústreďuje na stále meniace sa poľnohospodárstvo a na zlepšenie v environmentálnom správaní za cieľom efektívnejšieho fungovania.
SK, 2021
EN, 2021
Vytváranie a šírenie environmentálneho vyhlásenia

Prípadová štúdia poskytuje odporúčania a ukazuje osvedčené postupy organizácií z hľadiska obsahu, prezentácie a šírenia environmentálneho vyhlásenia. EN, 2020

SK, 2020

Zapojenie verejných orgánov a spolupracujúcich inštitúcií do podpory EMAS Prípadová štúdia predstavuje osvedčené postupy príslušných orgánov členských štátov na podporu EMAS pomocou verejných orgánov a ďalších inštitúcií. EN, 2020

Úloha EMAS pri prechode na trvalo udržateľné financie

Prípadová štúdia sumarizuje súčasný vývoj v Európskej únii, pokiaľ ide o udržateľné financovanie a zdôrazňuje význam udržateľného riadenia a potenciálnej úlohy schémy EMAS. EN, 2020

SK, 2020

EMAS a odvetvie cestovného ruchu Európa je poprednou svetovou turistickou destináciou, ktorá vedie k rôznym vplyvom na životné prostredie. V tejto prípadovej štúdii informujú štyri organizácie z odvetvia cestovného ruchu o svojich skúsenostiach s EMAS. Na základe toho je uvedený prehľad výhod, ktoré môže EMAS ponúknuť pre odvetvie cestovného ruchu. EN, 2020

EMAS ako hnací motor zmeny

Európska komisia ocenila úspechy organizácií registrovaných v schéme, ktoré implementovali EMAS ako hnaciu silu zmeny smerom k udržateľnému prechodu prostredníctvom dlhodobej holistickej vízie pozitívneho vplyvu na trvalo udržateľný rozvoj ako celok.  Prípadová štúdia predstavuje príklady najlepších postupov od nominovaných na cenu EMAS Awards 2019.

EN, 2020

SK, 2020

EMAS v sektore odpadové hospodárstvo

Odvetvie odpadu je nevyhnutné pre hospodárstvo a trvalo udržateľný rozvoj Európskej únie. Napriek tomu tiež čelí prísnym predpisom a tlaku verejných orgánov, miestnych komunít a obchodných partnerov na zlepšenie svojho environmentálneho správania. EMAS môže pomôcť organizáciám v tomto sektore monitorovať ich súlad s právnymi predpismi a znižovať ich environmentálne vplyvy. EN, 2018

SK, 2018

Zapájanie zamestnancov do implementácie EMAS

Prípadová štúdia ukazuje dôležitosť účasti zamestnancov a ilustruje rôzne spôsoby, ako v nej uspieť.  

EN, 2018

SK, 2018