Prípadové štúdie

Prípadové štúdie Obsah
PDF
Vytváranie a šírenie environmentálneho vyhlásenia Prípadová štúdia poskytuje odporúčania a ukazuje osvedčené postupy organizácií z hľadiska obsahu, prezentácie a šírenia environmentálneho vyhlásenia. EN, 2020
Zapojenie verejných orgánov a spolupracujúcich inštitúcií do podpory EMAS Prípadová štúdia predstavuje osvedčené postupy príslušných orgánov členských štátov na podporu EMAS pomocou verejných orgánov a ďalších inštitúcií. EN, 2020
Úloha EMAS pri prechode na trvalo udržateľné financie Prípadová štúdia sumarizuje súčasný vývoj v Európskej únii, pokiaľ ide o udržateľné financovanie a zdôrazňuje význam udržateľného riadenia a potenciálnej úlohy schémy EMAS. EN, 2020
EMAS a odvetvie cestovného ruchu Európa je poprednou svetovou turistickou destináciou, ktorá vedie k rôznym vplyvom na životné prostredie. V tejto prípadovej štúdii informujú štyri organizácie z odvetvia cestovného ruchu o svojich skúsenostiach s EMAS. Na základe toho je uvedený prehľad výhod, ktoré môže EMAS ponúknuť pre odvetvie cestovného ruchu. EN, 2020

EMAS ako hnací motor zmeny

Európska komisia ocenila úspechy organizácií registrovaných v schéme, ktoré implementovali EMAS ako hnaciu silu zmeny smerom k udržateľnému prechodu prostredníctvom dlhodobej holistickej vízie pozitívneho vplyvu na trvalo udržateľný rozvoj ako celok.  Prípadová štúdia predstavuje príklady najlepších postupov od nominovaných na cenu EMAS Awards 2019.

EN, 2020

EMAS v sektore odpadové hospodárstvo

Odvetvie odpadu je nevyhnutné pre hospodárstvo a trvalo udržateľný rozvoj Európskej únie. Napriek tomu tiež čelí prísnym predpisom a tlaku verejných orgánov, miestnych komunít a obchodných partnerov na zlepšenie svojho environmentálneho správania. EMAS môže pomôcť organizáciám v tomto sektore monitorovať ich súlad s právnymi predpismi a znižovať ich environmentálne vplyvy. EN, 2018

SK, 2018

Zapájanie zamestnancov do implementácie EMAS

Prípadová štúdia ukazuje dôležitosť účasti zamestnancov a ilustruje rôzne spôsoby, ako v nej uspieť.  

EN, 2018

SK, 2018