Sektorové referenčné dokumenty

Sektorové referenčné dokumenty (SRD) boli vypracované s cieľom podporiť implementáciu schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).

Sektorové referenčné dokumenty zahŕňajú:

  • najlepšie postupy environmentálneho manažérstva;
  • špecifické sektorové ukazovatele environmentálneho správania;
  • referenčné kritériá excelentnosti a systém hodnotenia úrovne environmentálneho správania.

 

Každá organizácia zapojená do schémy EMAS je povinná pri hodnotení svojho environmentálneho správania zohľadňovať sektorové referenčné dokumenty, ak pre príslušný sektor existujú.

ikona Prioritné sektory: Legislatíva / Rozhodnutie Dokument
Maloobchod ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/801
z 20. mája 2015
týkajúce sa referenčného dokumentu o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch výsledkov v oblasti environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v maloobchodnom sektore v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)
PDF, 2015 (SK).
PDF, 2013 (EN)
Cestovný ruch ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/611
z 15. apríla 2016,
ktoré sa týka referenčného dokumentu o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore turizmu v súlade s nariadením (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)
 PDF, 2018 (SK)

PDF, 2013 (EN)

Výroba potravín a nápojov ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/1508
z 28. augusta 2017
o referenčnom dokumente o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore výroby potravín a nápojov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)
PDF, 2017 (SK)
PDF, 2018 (EN).
Poľnohospodárstvo ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/813
zo 14. mája 2018
o sektorovom referenčnom dokumente o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore poľnohospodárstva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)
PDF, 2018 (SK)
Stavebníctvo  DRAFT, 2012 (EN)
Verejná správa ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/61
z 19. decembra 2018
o sektorovom referenčnom dokumente o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore verejnej správy podľa nariadenia (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)
PDF, 2020 (SK)

PDF, 2019 (EN)

Automobilový priemysel ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/62
z 19. decembra 2018
o sektorovom referenčnom dokumente o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore automobilového priemyslu podľa nariadenia (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)
PDF, 2018 (SK).
PDF, 2017 (EN)
Odpadové hospodárstvo  ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/519
z 3. apríla 2020o sektorovom referenčnom dokumente o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore odpadového hospodárstva podľa nariadenia (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)
PDF, 2021 (SK).

PDF, 2018 (EN)

Výroba elektrického a elektronického zariadenia ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/63
z 19. decembra 2018
o sektorovom referenčnom dokumente o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore výroby elektrických a elektronických zariadení v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)
 PDF, 2018 (SK)
Výroba hotových kovových výrobkov ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2021/2053

z 8. novembra 2021
o sektorovom referenčnom dokumente o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva,
ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore
výroby kovových konštrukcií na účely nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

PDF, 2020 (SK)
PDF, 2020 (EN) 
Telekomunikácie ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2021/2054
z 8. novembra 2021
o sektorovom referenčnom dokumente o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva,
ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore
telekomunikácií a sektore služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) na
účely nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)
PDF, 2021 (SK)
PDF, 2020 (EN) 

Viac informácií o sektorových referenčných dokumentoch nájdete tu.