Sektorové referenčné dokumenty

Sektorové referenčné dokumenty (SRD) boli vypracované s cieľom podporiť implementáciu schémy pre environmentálne manažérsto a audit (EMAS).

Sektorové referenčné dokumenty zahŕňajú:

  • najlepšie postupy environmentálneho manažérstva;
  • špecifické sektorové ukazovatele environmentálneho správania;
  • referenčné kritériá excelentnosti a systém hodnotenia úrovne environmentálneho správania.

 

Každá organizácia zapojená do schémy EMAS je povinná pri hodnotení svojho environmentálneho správania zohladňovať sektorové referenčné dokumenty, ak pre príslušný sektor existujú.

 

 

Prioritné sektory: Legislatíva / Rozhodnutie Dokument
Maloobchod ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/801
z 20. mája 2015
týkajúce sa referenčného dokumentu o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch výsledkov v oblasti environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v maloobchodnom sektore v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)
Cestovný ruch ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/611
z 15. apríla 2016,
ktoré sa týka referenčného dokumentu o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore turizmu v súlade s nariadením (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)
Výroba potravín a nápojov ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/1508
z 28. augusta 2017
o referenčnom dokumente o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore výroby potravín a nápojov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)
Poľnohospodárstvo ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/813
zo 14. mája 2018
o sektorovom referenčnom dokumente o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore poľnohospodárstva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)
Stavebníctvo
Verejná správa ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/61
z 19. decembra 2018
o sektorovom referenčnom dokumente o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore verejnej správy podľa nariadenia (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)
Automobilový priemysel ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/62
z 19. decembra 2018
o sektorovom referenčnom dokumente o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore automobilového priemyslu podľa nariadenia (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)
Odpadové hospodárstvo
Výroba elektrického a elektronického zariadenia ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/63
z 19. decembra 2018
o sektorovom referenčnom dokumente o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore výroby elektrických a elektronických zariadení v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)
Výroba hotových kovovových výrobkov
Telekomunikácie

Viac informácií o sektorových referečných dokumentoch nájdete tu.