Prípadová štúdia „EMAS ako hnací motor zmeny“

Ste presvedčení, že potrebujete radikálne zmeny v spôsobe, akým riadite aktivity, či už verejné alebo súkromné, veľké alebo malé? Ak je odpoveď áno, prečítajte si prípadovú štúdiu, aby ste videli, ako organizácie registrované v schéme využívajú EMAS na vytvorenie udržateľnej budúcnosti a zároveň uskutočňujú zmeny pozitívnym a efektívnym spôsobom.

Prípadová štúdia predstavuje príklady osvedčených postupov nominantov európskej súťaže EMAS Awards 2019, kde Európska komisia ocenila úspechy EMAS organizácií, ktoré implementovali EMAS -systém environmentálneho manažérstva a auditu ako hnaciu silu zmeny smerom k trvalej udržateľnosti prostredníctvom dlhodobej holistickej vízie pozitívneho vplyvu na trvalo udržateľný rozvoj ako celok.