Verejná konzultácia k novému akčnému plánu Európskej Únie pre obehové hospodárstvo

Obehové hospodárstvo – nový akčný plán na zvýšenie recyklácie a opätovného použitia výrobkov v EÚ

Dávame do pozornosti verejnú konzultáciu k Roadmapu Európskej Únie pre obehové hospodárstvo, ktorá prebieha do 20.januára 2020.

Nový akčný plán urýchli prechod EÚ na obehové hospodárstvo, čím:
posilní priemysel EÚ,
pomôže v boji proti zmene klímy,
– ochráni prírodné prostredie EÚ.

Nový akčný plán bude analyzovať životný cyklus výrobkov a materiálov s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľné využívanie zdrojov. Implementácia nového akčného plánu sa zaoberá odvetviami náročnými na zdroje (napr. textil, stavebníctvo, elektronika a plasty)…

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke Európskej komisie