Webinár: “Tvorba nových európskych štandardov vykazovania udržateľnosti pre MSP”

V rámci smernice o podávaní správ o udržateľnosti podnikov (CSRD) sú teraz otvorené následné štandardy vykazovania pre malé a stredné podniky (MSP) na verejnú konzultáciu. Zatiaľ čo už prijaté Európske štandardy pre vykazovanie udržateľnosti (ESRS) sú určené veľkým podnikom, Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo (EFRAG) pripravuje primerané štandardy pre kótované MSP a dobrovoľné štandardy pre nekótované MSP (VSME).

Webinár sa bude zaoberať malými a strednými podnikmi, ktoré sú registrované v EMAS, a bude sa venovať najmä:

– jednoduchým a prístupným spôsobom priamo od skupiny EFRAG informovať spoločnosti zapojené do systému EMAS o prvých návrhoch štandardov pre vykazovanie udržateľnosti navrhnutých pre kótované a nekótované MSP,

– objasní synergie a rozdiely medzi návrhom európskych štandardov pre vykazovanie udržateľnosti pre kótované a nekótované MSP a požiadavkami na vykazovanie podľa EMAS,

– poskytne spoločnostiam zapojeným do systému EMAS platformu na poskytnutie spätnej väzby k návrhom štandardov a zabezpečí, aby sa požiadavky EMAS zohľadnili v súlade s pripravovanými štandardmi.

Webinár organizovaný EMAS-helpdesk sa uskutoční 9. apríla.2024 o 10:00-12:00.

Na webinár sa môžete prihlásiť na tomto odkaze.