Webinár: “Tvorba nových európskych štandardov vykazovania udržateľnosti pre MSP”

V rámci smernice o podávaní správ o udržateľnosti podnikov (CSRD) sú teraz otvorené následné štandardy vykazovania pre malé a stredné podniky (MSP) na verejnú konzultáciu. Zatiaľ čo už prijaté Európske štandardy pre vykazovanie udržateľnosti (ESRS) sú určené veľkým podnikom, Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo (EFRAG) pripravuje primerané štandardy pre kótované MSP a dobrovoľné štandardy pre nekótované MSP (VSME).

Webinár sa bude zaoberať malými a strednými podnikmi, ktoré sú registrované v EMAS, a bude sa venovať najmä:

– jednoduchým a prístupným spôsobom priamo od skupiny EFRAG informovať spoločnosti zapojené do systému EMAS o prvých návrhoch štandardov pre vykazovanie udržateľnosti navrhnutých pre kótované a nekótované MSP,

– objasní synergie a rozdiely medzi návrhom európskych štandardov pre vykazovanie udržateľnosti pre kótované a nekótované MSP a požiadavkami na vykazovanie podľa EMAS,

– poskytne spoločnostiam zapojeným do systému EMAS platformu na poskytnutie spätnej väzby k návrhom štandardov a zabezpečí, aby sa požiadavky EMAS zohľadnili v súlade s pripravovanými štandardmi.

Webinár organizovaný EMAS-helpdesk sa uskutoční 9. apríla.2024 o 10:00-12:00.

Na webinár sa môžete prihlásiť na tomto odkaze.

 

Ľudia: Váš najlepší zdroj v environmentálnom manažmente. Ako ich zapojiť?

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľudia sú v konečnom dôsledku hnacou silou environmentálnych zmien. Práve oni pomôžu organizáciám uskutočniť potrebné zmeny na zavedenie účinného systému environmentálneho manažérstva, znížiť vplyv organizácie na životné prostredie a zvýšiť cirkuláciu ako podniku a vo všeobecnosti aj ako spoločnosti.

Ako môžete zapojiť zamestnancov do environmentálneho manažmentu?

Odpovede na tieto a ďalšie otázky, nájdete na webinári, ktorý organizuje EMAS, Circular Flanders a EuRIC.

Webinár sa uskutoční 26.10.2023 od 10.00 do 12.30

Zaregistrovať sa môžete tu.

Všetky potrebné informácie nájdete na tomto odkaze.

 

EMAS Campaign Webinar – ECOchallenge: how to become an EMAShero!

Je vaša spoločnosť jednou z viac ako 4 000 organizácií EMAS v Európe?

Pripravte sa na kampaň sociálnych médií 2023. Využite príležitosť na zviditeľnenie environmentálneho úsilia a výsledkov v rámci ďalšej kampane EMAS, ktorá sa uskutoční od konca mája do začiatku júna 2023 súbežne so Svetovým dňom životného prostredia. Tak ako v predchádzajúcich ročníkoch, aj do tejto kampane sa môžu zapojiť všetky organizácie registrované v schéme EMAS, organizuje a vedie Nemecký poradný výbor (UGA).
Webinár organizuje spoločnosť adelphi ako súčasť asistenčného pracoviska EÚ pre EMAS.

Webinár sa uskutoční 19.04.2023  od 11.00 do 12.00 hod

Všetky potrebné informácie o programe webinára nájdete na tomto odkaze.

Registrovať sa na webinár môžete na tomto odkaze. 

Webinár Technológie pre zelenú transformáciu – Circular Slovakia

 

Chceli by ste sa dozvedieť viac o súčasnej a budúcej technologickej vybavenosti Slovenska na transformáciu?
Účasťou na webinári sa dozviete to a ešte viac, príklady technológii, ich výhody ako aj bariéry aplikácii do praxe.

Témou webinára bude:
– Aký je stav technologickej infraštruktúry Slovenska pri uzatváraní materiálových tokov?
– Do akého zhodnocovania budeme musieť investovať na základe legislatívy?
– Aké sú konkrétne príklady zaujímavých technológií na SR? Aké sú ich limity?
– Kompostovanie, chemická recyklácia, Centrá energetického a biologického zhodnotenia odpadu, a výroba tuhého  alternatívneho paliva.

Hostia :
Silvia Tajblíková z BASF, Martina Gaislová z JRK Slovensko, Peter Pajerchin z Brantner Green Solutions Slovakia, Petra Csefalvayová z Inštitút Cirkulárnej Ekonomiky a Juraj Číž z ecorec

Webinár sa uskutoční (po zmenenom termíne) 3.4. od 9:30-10:45 h.

Na webinár sa môžete prihlásiť pomocou tohto registračného formulára.

Podujatie bude prebiehať na tomto linku – webex