Európska komisia uskutočňuje prieskum o používaní a aplikácii metód environmentálnej stopy

ilustrácia muža chytajúceho sa za hlavu v emisiami zamorenom ovzduší

Európska komisia uskutočňuje prieskum o používaní a aplikácii metód environmentálnej stopy. Prostredníctvom tohto prieskumu Európska komisia hľadá spätnú väzbu o používaní metód environmentálnej stopy, PEFCR a OEFSR. Výsledky budú použité na posúdenie výhod, prínosov, nákladov a výziev súvisiacich s využívaním environmentálnej stopy a tiež na identifikáciu toho, ako môže  EK poskytnúť ďalšiu podporu na urýchlenie a lepšiu implementáciu týchto metód.

V prípade, že máte záujem sa prieskumu zúčastniť, použite nasledujúci link

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/b439cc21-5b15-9475-7b2e-656f18897ea8