Urýchlenie prechodu na obehové hospodárstvo v regióne EHK OSN (2021 – 2024)

ilustrácia muža s lupou, pozerajúceho sa na graf

Európska hospodárska komisia organizácie spojených národov (EHK OSN) v rámci štvorročného projektu „Urýchlenie prechodu na obehové hospodárstvo v regióne EHK OSN (2021 – 2024)“, spolu s Programom OSN pre životné prostredie (UNEP) a ďalšími implementačnými partnermi, si kladie za cieľ podporiť členské krajiny EHK (56 štátov, vrátane SR) v ich prechode na obehové hospodárstvo.

Uvedený projekt okrem iného poskytne politické poradenstvo a vytvorí sieť na zdieľanie skúseností a vedomostí s viacerými zainteresovanými stranami: od odborníkov vlád, podnikateľskej komunity, think-tankov, akademickej obce, či spotrebiteľov v regióne EHK OSN. V súčasnosti prebieha dotazníkový prieskum, ktorý je zameraný na posúdenie prioritných oblastí pri prechode na obehové hospodárstvo v regióne EHK OSN.

Identifikovať prioritné oblasti podpory pre Slovenskú republiku môžete pomôcť vyplnením dotazníka (EN)

Viac info o projekte: O projekte (EN)