Aarsleff Hulín, s.r.o

 • Názov organizácie: Aarsleff Hulín, s.r.o.Logo Aarslef Hulín s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000103
 • Dátum registrácie: 15.02.2023
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: október 2023
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti – EKOM PLUS, s. r. o., Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda, NACE 42.21, 43.99
 • sekcia F – stavebníctvo
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny

  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i n.

Aarsleff Hulín, s.r.o., je moderná spoločnosť, využívajúca najnovšie poznatky a metódy opráv kanalizačných potrubí, stôk, vodovodov a plynovodov. Zámerom spoločnosti bolo uvádzať na trh nové progresívne bezvýkopové technológie v oblasti stavebníctva. V roku 2022 spoločnosť rozšírila svoj zámer o cieľ stať sa svojím prístupom lídrom na trhu vo využívaní bezvýkopových technológií, ktoré poskytujú pridanú hodnotu služby pre zákazníka stále viac žiadanými environmentálnymi benefitmi ako napríklad :

 • využíva vstupný materiál bez zbytočných rezerv, efektívne čerpá  zdroje surovín na výrobu a netvorí tak odpad z nespotrebovaných materiálov,
 • ďalším benefitom je, že bezvýkopové technológie znižujú rozsah požiadavky výkopových prác, čo predchádza vzniku stavebného odpadu a eliminácii  narušenia krajiny a jej biodiverzity.

Environmentálne vyhlásenia spoločnosti AAERSELFF Hulín, s.r.o.

EV 2022-2025

Aktualizované EV 2023