RBG Slovakia, s.r.o.

 • Názov organizácie: RBG Slovakia, s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000142
 • Dátum registrácie: 05.04.2024
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 16.11.2026
 • Environmentálny overovateľ: TUV SUD Slovakia s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 479/10, 064 01 Stará Ľubovňa
  NACE kódy  41.10, 41.20, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99

 • sekcia F – Stavebníctvo

41.10 Vypracovanie stavebných projektov
41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
42.91 Výstavba vodných diel

42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb
43.11 Demolácia
43.12 Zemné práce
43.21 Elektrická inštalácia
43.22 Inštalácia kanalizačných výhrevných a klimatizačných zariadení
43.29 Ostatná stavebná inštalácia
43.31 Omietkarské práce
43.32 Stolárske práce
43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
43.34 Maľovanie a zasklievanie
43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
43.91 Pokrývačské práce
43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i n.

Spoločnosť RBG Slovakia, s.r.o. vznikla v roku 2007. Prešla rôznymi transformačnými procesmi ale od počiatku sa etablovala so svojou hlavnou náplňou a to je stavebná a obchodná činnosť. Zakladá si na kvalitnej práci so spoľahlivými partnermi. Zavedený a zdokumentovaný integrovaný manažérsky systém vytvára predpoklady pre riadenie a všetkých procesov, ktoré vyplývajú z činnosti spoločnosti v rámci predmetu certifikácie a umožňuje – plniť požiadavky, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy v SR, neustále zvyšovať úroveň ochrany životného prostredia v spoločnosti a bezpečnosti práce.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti RBG Slovakia, s.r.o.

EV 2023-2026