Lptex, s.r.o.

 • Názov organizácie: Lptex, s.r.o. 
 • Registračné číslo: SK-000056
 • Logo LptexDátum registrácie: 06.09.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: jún 2024
 • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD SLOVAKIA s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Lptex, s.r.o., Južná trieda č. 119, 040 01 Košice
  NACE 41.20 42.11 42.12  42.13 42.21 42.91 42.99 43.11 43.12 43.13 43.22 43.29 43.31 43.33  43.34  43.39 
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic

  42.12  Výstavba železníc  a podzemných železníc
  42.13 prieskumné vrty a vrtné práce
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.

  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.13 Výstavba mostov a tunelov
  43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.31 Omietkarské práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce

Spoločnosť Lptex, s.r.o. bola založená v roku 2004. Od vzniku spoločnosti bolo realizovaných desiatok stavebných projektov rôzneho zamerania.

Spoločnosť sa venuje

 • prípravné práce k realizácii stavby
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
 • potápačské práce v rozsahu voľných živností
 • prenájom strojov a stavebnej techniky

Environmentálnymi prioritami spoločnosti Lptex, s.r.o. je šetrné používanie materiálov, spotreba neobnoviteľných zdrojov, znižovanie množstva stavebných odpadov s možnosťou recyklácie.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti Lptex, a.s.

EV 2021-2024

Aktualizované EV 2022

Aktualizované EV 2023