BM-MONT, s.r.o.

 • Názov organizácie BM-MONT, s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000128BM-MONT s.r.o.
 • Dátum registrácie: 20.12.2023
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 16.11.2026
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification, s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 2
  Sídlo spoločnosti – BM-MONT, s.r.o., Potočná 1439, 022 01 Čadca
  Kancelária – Robotnícka 1/E, 036 08 Martin
  NACE kódy 33.20, 41.20, 42.11, 42.22, 42.91, 42.99, 43.12, 43.21, 43.22, 70.22, 71.12
 • sekcia C – Priemyselná výroba

33.20 – Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov

 • sekcia F – Stavebníctvo

41.20 – Výstavba obytných a neobytných budov
42.11 – Výstavba ciest a diaľnic
42.22 – Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
42.91 – Výstavba vodných diel
42.99 – Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i n.
43.12 – Zemné práce
43.21 – Elektrická inštalácia
43.22 – Inštalácia kanalizačných výhrevných a klimatizačných zariadení

 • sekcia M – Odborné vedecké a technické činnosti

70.22 – Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
71.12 – Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

Spoločnosť BM-MONT, s.r.o., vznikla na začiatkom roka 2012. Cieľom spoločnosti bolo vykonávanie zváračských a montážnych prác v oblasti priemyslu a energetiky. Počas pôsobenia spoločnosti na trhu bolo žiadúce rozšíriť podnikateľské aktivity o ďalšie oblasti a to o oblasť stavebníctva a nákladnej dopravy. Spoločnosť využíva a ponúka ľudské zdroje strojárskych a technických profesií s dlhoročnými skúsenosťami. Vysoká kvalita poskytovaných služieb, kvalitné uspokojenie požiadaviek zákazníka s prihliadaním na životné prostredie je hlavným cieľom spoločnosti.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti BM-MONT, s.r.o.

EV 2023-2026