EKOM PLUS, s.r.o.

 • Názov organizácie: EKOM PLUS, s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000104
 • Dátum registrácie: 03.03.2023
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: marec 2024
 • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD Slovakia s. r. o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 2
 • Sídlo spoločnosti EKOM PLUS, s.r.o. –  Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda
  NACE 42.11,42.99, 43.12
 • sekcia F – stavebníctvo
  42.11  Výstavba ciest a diaľnic
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i n.
  43.12 Zemné práce

Spoločnosť EKOM PLUS, s.r.o. od jej vzniku úspešne pôsobí na Slovenskom trhu v činnostiach ako sú oprava pozemných komunikácii, údržba pozemných komunikácií, stavba pozemných komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a námestí. Spoločnosť zaručuje profesionálny prístup, kvalitu poskytovaných prác a dodržanie zmluvných podmienok.

Spoločnosť EKOM PLUS,  s.r.o., bola založená v roku 2000. Za obdobie 20-tich rokov pôsobenia na slovenskom trhu  si firma svojim profesionálnym prístupom  k požiadavkám partnerov, kvalitou poskytovaných prác a dodržiavaním zmluvných podmienok získala svoje stabilné postavenie na trhu. Sila spoločnosti je najmä v profesionálnom prístupe, v skúsenostiach, odbornom potenciály pracovníkov, výkonnosti techniky, v kvalite technológií a predovšetkým v dokonalom poznaní požiadaviek trhu.

Environmentálne vyhlásenia spoločnosti EKOM PLUS, s.r.o.

EV 2022-2025

Aktualizované EV 2023