SAROUTE, s.r.o.

 • Názov organizácie: SAROUTE, s.r.o. 199Logo Saroute, high technology
 • Registračné číslo: SK-000082
 • Dátum registrácie: 11.03.2022
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: december 2024
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification s. r. o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti SAROUTE, s.r.o., Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica
  NACE 41.20, 42.11
 • sekcia F – stavebníctvo

  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic

Spoločnosť SAROUTE, s.r.o. so sídlom v Považskej Bystrici vznikla v roku 1992.
Firma sa venuje:

 • značením, resp. realizáciou a údržbou dopravného značenia v rámci výstavby nových aj prevádzkovaných úsekov cestných komunikácií
 • bezpečnostnému značeniu
 • výstavbe a rekonštrukcii pozemných stavieb (vedľajšia činnosť)
 • zabezpečovaniu letnej a zimnej údržby cestných komunikácií
 • koseniu krajníc, výrub a orezávanie stromov, výstavba a údržba oporných múrov, priepustov a mostných objektov, …

Spoločnosť pôsobí na Slovenskom, Českom ale od roku 2017 už aj na Rakúskom trhu. Ako dôkaz toho, že im na ochrane životného prostredia záleží, sa v roku 2021 rozhodli rozšíriť systém environmentálneho manažérstva vybudovaný podľa ISO 14001 o registráciu v schéme EMAS.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti SAROUTE, s.r.o.

EV 2021-2024

Aktualizované EV 2022

Aktualizované EV 2023