Metrostav  DS a.s.

 • Názov organizácie: Metrostav  DS a.s.logo Metrostav
 • Registračné číslo: SK-000085
 • Dátum registrácie:  13.04.2022
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 28.02.2025
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification s. r. o. 
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 4
 • Sídlo spoločnosti – Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava 
 • Prevádzky spoločnosti
  Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
  Metrostav DS a.s., Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen
  Metrostav DS a.s., Rosinská cetsa 8, 010 08 Žilina
  Metrostav DS a.s., Slovenská 67, 080 01 Prešov

Metrostav DS a.s., Komárňanská cesta 19, 940 02 Nové Zámky
Metrostav DS a.s., Chminianska Nová Ves, 082 33 Chminianska Nová Ves

 •  sekcia F – stavebníctvo
  23.99 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i n.

42.11 Výstavba ciest a diaľnic
42.13 Výstavba mostov a tunelov
42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
42.91 Výstavba vodných diel
42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
43.11 Demolácia
43.12 Zemné práce
43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

Spoločnosť Metrostav DS a.s. je dcérskou spoločnosťou Metrostav a.s., ktorá pôsobí na stavebnom trhu 50 rokov. Spoločnosť sa zaoberá predovšetkým výrobou, predajom a spracovaním asfaltových zmesí, veľkoplošným a lokálnym opravám výtlkov, výstavbe a rekonštrukcii dopravných stavieb.

Spoločnosť sa snaží presadzovať hlavne technológie a postupy, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, dbá o dôslednú recykláciu odpadov  a snaží sa používať materiály, ktoré si nevyžadujú ťažbu prírodných zdrojov.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti Metrostav  DS a.s.

EV 2022 - 2025

Aktualizované EV 2023