DAG SLOVAKIA a. s.

 • Názov organizácie: DAG SLOVAKIA a. s.
 • Registračné číslo: SK-000033
 • Dátum registrácie: 23.10.2020
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: september 2023
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s. r. o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 2
  Sídlo spoločnosti: DAG SLOVAKIA a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov, NACE 41.20, 42.11, 42.99, 43.11, 43.12
  DAG SLOVAKIA a. s.,Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice, NACE 41.20, 42.11, 42.99, 43.11, 43.12
         

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti DAG SLOVAKIA a. s.

EV2020-2023