DAG SLOVAKIA a. s.

 • Názov organizácie: DAG SLOVAKIA a. s.
 • Registračné číslo: SK-000033                                       Logo Dag Slovakia, Riadime a realizujeme stavby
 • Dátum registrácie: 23.10.2020
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: september 2023
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s. r. o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 2
  Sídlo spoločnosti: DAG SLOVAKIA a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov, NACE 41.20, 42.11, 42.99, 43.11, 43.12
  DAG SLOVAKIA a. s.,Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice, NACE 41.20, 42.11, 42.99, 43.11, 43.12
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce

Spoločnosť DAG SLOVAKIA a.s. vznikla v roku 2009 so zameraním na poskytovanie služieb v oblasti stavebníctva – rekonštrukcie, novostavby ako aj realizácia stavieb na kľúč. Ich zameranie rozširujú vďaka spolupráci s overenými partnermi a subdodávateľmi z viacerých oblastí stavebníctva. 

DAG SLOVAKIA kladie dôraz na kvalitu a precíznosť pri práci s progresívnymi materiálmi a v neposlednom rade na ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Zároveň spoločnosť dodržiava vysoké štandardy a technické parametre stavebného priemyslu slovenského ale aj európskeho trhu. Spoločnosť pri vykonávaní činností berie do úvahy environmentálne aspekty, pracuje s ekologickými materiálmi s dlhou životnosťou, ktoré sa dokážu plnohodnotne zhodnotiť.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti DAG SLOVAKIA a. s.

EV2020-2023

Aktualizované EV 2020

Aktualizované EV 2021