MOUREZ s.r.o.

 • Názov organizácie Mourez s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000122
 • Dátum registrácie: 09.11.2023
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 01.06.2026
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s r.o
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti MOUREZ s.r.o., B. Nemcovej 1143, 093 01 Vranov nad Topľou
  NACE kódy
  41.20, 42.11, 42.21, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99
 • sekcia F – Stavebníctvo

41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
42.11 Výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov
42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
42.91 Výstavba vodných diel
42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i n.
43.11 Demolácia
43.12 Zemné práce

43.13 Prieskumné vrty a vrtné práce
43.21 Elektrická inštalácia
43.22 Inštalácia kanalizačných výhrevných a klimatizačných zariadení
43.29 Ostatná stavebná inštalácia
43.31 Omietkarské práce
43.32 Stolárske práce
43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
43.34 Maľovanie a zasklievanie
43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
43.91 Pokrývačské práce
43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i n.

Spoločnosť MOUREZ s.r.o. sa pri stavebnej a investičnej činnosti konkrétne špecializuje na novostavby, rekonštrukčné a sanačné práce, modernizáciu a dostavby, výstavba obytných a neobytných budov, výstavba ostatných inžinierskych stavieb, ostatné špecializované práce. Stavby realizuje na celom území Slovenska a aktivity má tiež v zahraničí.