MIP Slovakia, s.r.o.

 • Názov organizácie: MIP Slovakia, s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000126
 • Dátum registrácie: 20.12.2023
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 05.10.2026
 • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti MIP Slovakia, s.r.o., Štiavnička 237, 034 10 Štiavnička
  NACE kódy
  41.10, 41.20, 42.21, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.31, 43.33, 43.34,
  43.39, 43.91, 43.99, 71.12
 • sekcia F – Stavebníctvo

41.10 Vypracovanie stavebných projektov
41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i n.
43.11 Demolácia
43.12 Zemné práce
43.21 Elektrická inštalácia
43.31 Omietkarské práce
43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
43.34 Maľovanie a zasklievanie
43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
43.91 Pokrývačské práce
43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i n.

 • sekcia M – Odborné vedecké a technické činnosti

71.12 Inžinierske činnosti a poradenstvo

Spoločnosť MIP Slovakia, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu v oblasti uskutočňovania stavieb a ich zmien. V priebehu realizácie využíva vlastné pracovné kapacity a materiálovo-technické vybavenie, prípadne spolupracuje s overenými dodávateľmi. Samozrejmosťou pre spoločnosť je maximálna zodpovednosť k životnému prostrediu pri všetkých našich realizovaných projektoch.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti MIP Slovakia, s.r.o.

EV  2023 - 2026