ROKO gips, s.r.o.

 • Logo Roko gips s.r.o.Názov organizácie: ROKO gips, s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000077
 • Dátum registrácie: 10.01.2022
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: október 2024
 • Environmentálny overovateľ: Certind SA
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti – ROKO gips, s.r.o.,  G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza
  NACE 41.20
 • sekcia F – Stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov

Spoločnosť ROKO gips, s.r.o. je modernou stavebno-obchodnou spoločnosťou s bohatými skúsenosťami, ktorá poskytuje realizáciu stavieb a stavebných prác. Spoločnosť sa zameriava na realizáciu stavieb občianskej vybavenosti, inžinierske stavby a priemyselné stavby.

Cieľom spoločnosti je vytvárať hodnoty, ktoré sú trvalé a ktoré zodpovedajú ako technickej realizovateľnosti, tak aj ekonomickej efektívnosti a maximálna zodpovednosť k životnému prostrediu pri všetkých realizovaných projektoch.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti ROKO gips, s.r.o.

EV 2021-2024

Aktualizované EV 2021

Aktualizovane EV 2023