Slavia Production Systems, a.s.

 • Názov organizácie: Slavia Production Systems, a.s.
 • Registračné číslo: SK-000118Logo SLAVIA Production Systems
 • Dátum registrácie: 11.10.2023
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 30.08.2026
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti Slavia Production Systems, a.s., Dúbravy, Areál PPS 48, 962 12 Detva
  NACE kódy
  28.49
 • sekcia C – Priemyselná výroba

28.49 – Výroba ostatných strojov na obrábanie

Výrobný závod Slavia Production Systems s rozlohou 11 200 m2 a 294 zamestnancami, ktorý sa nachádza v blízkosti Detvy, je jedným z najmodernejších závodov na výrobu technologických prípravkov v Európe.

Tím skúsených zamestnancov a technologické vybavenie závodu vytvárajú vhodné podmienky pre vývoj a výrobu kvalitných riešení pre našich zákazníkov. Súčasťou tohto tímu je aj 45-členná konštrukčná kancelária, ktorá je vybavená najmodernejším hardvérom a špecializovaným softvérom Catia a Autodesk Inventor. Presnosť našich riešení kontrolujeme v klimatizovanej kontrolnej miestnosti pomocou 3D meracích zariadení s presnosťou až 0,005 mm.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti Slavia Production Systems, a.s.

EV - 2023 - 2026