EKOFORM spol. s. r. o.

 • Názov organizácie: EKOFORM spol. s. r. o.
 • Registračné číslo: SK-000024
 • Dátum registrácie: 02.06.2020
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: máj 2023
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s. r. o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti: EKOFORM spol. s. r. o., Koháryho 46, 934 01 Levice  NACE  41.20, 42.11, 42.99, 43.11, 43.12
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti EKOFORM spol. s.r.o.

EV2020-2023