EKOFORM spol. s r. o.

 • Názov organizácie: EKOFORM spol. s  r. o.
 • Registračné číslo: SK-000024Logo Ekoform Levice
 • Dátum registrácie: 02.06.2020
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 31.3.2026
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s. r. o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti: EKOFORM spol. s. r. o., Koháryho 46, 934 01 Levice  NACE  41.20, 42.11, 42.99, 43.11, 43.12
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce

Spoločnosť EKOFORM spol. s r.o. pôsobí na slovenskom stavebnom trhu od roku 1993. Činnosť spoločnosti je zameraná na ekologickú výstavbu:

vodovodov, kanalizácií, montáž, opravy a údržba plynových zariadení z kovových materiálov a z termoplastov. Ďalšími aktivitami firmy je zámočníctvo, zákazkové stolárstvo, obchodná a dopravná činnosť.

Spoločnosť zvýhodňuje dodávateľov a subdodávateľov, ktorí dbajú na ochranu životného prostredia. Postupnou obnovou technického a technologického parku sa snažia o zlepšovanie ich vplyvu na životné prostredie. Od zavedenia schémy EMAS si spoločnosť stanovila kvantitatívne a kvalitatívne environmentálne ciele a ukazovatele, aby mohla v čo najväčšej možnej miere eliminovať negatívne vplyvy svojej činnosti na životné prostredie.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti EKOFORM spol. s.r.o.

EV2020-2023

Aktualizované EV 2020

Aktualizované EV 2021

EV 2023-2026