PRIMACHLAD, a.s.

 • Názov organizácie: PRIMACHLAD, a.s. 
 • Registračné číslo: SK-000072
 • Dátum registrácie: 22.11.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: október 2025
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification s. r. o. 
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti – Kúpeľná 3913/3, 080 01 Prešov
  NACE 33.12, 43.22, 71.12
 • sekcia C – Priemyselná výroba
  33.12 Oprava strojov 
 • sekcia F – stavebníctvo
  43.22 Inštalácia kanalizačných výhrevných a klimatizačných zariadení
 • sekcia M – Odborné vedecké a technické činnosti
  71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

 

Predmetom činnosti spoločnosti PRIMACHLAD a.s. sú odborné činnosti v oblasti chladiacej a tepelnej techniky:

 • poradenstvo v oblasti chladiacej a tepelnej techniky
 • vypracovanie projektovej dokumentácie v oblasti
 • odborné prehliadky VTZ plynových a tlakových
 • projekčná činnosť ( spracovanie odborných posudkov, spracovanie štúdie za účelom rekonštrukcie, spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie až po kompletný realizačný projekt a pod.)

Cieľom spoločnosti je vytvárať hodnoty, ktoré sú trvalé a ktoré zodpovedajú ako technickej realizovateľnosti, tak aj ekonomickej efektívnosti. Samozrejmosťou pre spoločnosť je maximálna zodpovednosť k životnému prostrediu pri všetkých  realizovaných projektoch.

Environmentálne vyhlásenia spoločnosti PRIMACHLAD, a.s.

EV 2021-2025

Aktualizované EV 2022

Aktualizované EV 2023