ERPOS, spol. s r.o.

 • Názov organizácie: ERPOS, spol. s r.o.
 • Registračné číslo: SK-000098
 • Dátum registrácie: 24.11.2022Logo Erpos
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 26.09.2025
 • Environmentálny overovateľ: PQM, s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 2
  Sídlo spoločnosti: Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina
  NACE  23.63, 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.99, 43.11, 43.12, 43.39, 43.99, 49.41, 71.12, 74.90, 38.11, 38.21
 • Sekcia C – Priemyselná výroba
  23.63 Výroba transportného betónu
 • Sekcia E – Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd odpady a služby odstraňovania odpadov
  38.11 Zber iného ako nebezpečného odpadu
  38.21 Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu
 • Sekcia F – Stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.12 Výstavba železníc a podzemných železníc
  42.13 Výstavba mostov a tunelov
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.39 Ostatné špecializované kompletizačné a dokončovacie práce

  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i n.
 • Sekcia M – Odborné vedecké a technické činnosti
  71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  74.90 Ostatné odborné vedecké a technické činnosti i n.

Spoločnosť ERPOS, spol. s.r.o. bola založená 6.7.1993. Hlavným zameraním spoločnosti je uskutočňovanie pozemných, inžinierskych a dopravných stavieb. Spoločnosť berie ohľad na životné porstredie a rozšírila svoju činnosť o recykláciu stavebných odpadov, búracie a demolačné práce. V roku 2011 sa stali zakladajúcim členom Združenia na recyklácie stavebných materiálov.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti ERPOS, spol. s.r.o.

EV 2022 - 2025

Aktualizované EV 2023