IC Holding, s.r.o.

 • Názov organizácie: IC Holding, s.r.o.Logo IC Holding, Construction for the future
 • Registračné číslo: SK-000081
 • Dátum registrácie: 24.01.2022
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: december 2024
 • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD Slovakia s. r. o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti: IC Holding, s.r.o., Bratislavská 29, 917 02 Trnava
  NACE  41.20,  42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.29, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 46.13
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.21 Elektrická inštalácia
  43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
  43.91 Pokrývačské práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.
  46.13 Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom

IC Holding

Spoločnosť IC Holding sa od roku 2016 zaoberá predovšetkým výstavbou bytových jednotiek. V rámci stavebníctva sa zameriava hlavne  na nasledujúce činnosti:

 • Zabezpečenie projektovej dokumentácia na vydanie územného rozhodnutia
 • Zabezpečenie projektovej dokumentácie stavby
 • Zabezpečenie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby
 • Zabezpečenie výstavby objektu v zmysle územného a stavebného povolenia
 • Stavebný dozor
 • Kolaudácia stavby

Hlavným zámerom spoločnosti je realizovať stavebné práce podľa požiadaviek zákazníkov, v dohodnutých termínoch, v súlade s platnými právnymi a technickými normami za podmienok maximálnej ochrany životného prostredia.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti IC Holding, s.r.o.

EV 2021-2024

Aktualizované EV 2022

Aktualizované EV 2023