HAKOM s. r. o.

 • Logo HakomNázov organizácie: HAKOM s. r. o.
 • Registračné číslo: SK-000035
 • Dátum registrácie: 13.11.2020
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: august 2026
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification s. r. o. 
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti HAKOM s. r. o., Československej armády 18, 036 01 Martin NACE 25.50, 25.99, 33.13, 42.11, 41.10, 73.11
 • sekcia C – priemyselná výroba
  25.50 Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia
  25.99 Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
  33.13 Oprava elektronických a optických prístrojov
 •  sekcia F – stavebníctvo
  41.10 Vypracovanie stavebných projektov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
 •  sekcia M – odborné, vedecké a technické činnosti
  73.11 Reklamné agentúry

Spoločnosť vznikla v roku 1993 a venuje sa výrobou, montážou a osadzovaniu zvislému dopravnému značeniu. Spoločnou prácou, vývojom nových produktov a investíciami do nových technológií či kvalitných materiálov sa postupne stala jedným z lídrov na slovenskom trhu.

EMAS zaručuje transparentnosť, zainteresovanie verejnosti aj zamestnancov do predstavy plnenia environmentálnych cieľov a ochrany životného prostredia. Výrobky spoločnosti HAKOM s.r.o. sú certifikované a spĺňajú prísne kvalitatívne a bezpečnostné štandardy.  Ich environmentálne ciele sú zamerané na zlepšenie využívania zdrojov a nakladania s chemickými látkami.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti HAKOM s. r. o.

EV2020-2023

Aktualizované EV 2021

Aktualizované EV 2022

EV 2023-2026