HAKOM s. r. o.

  • Názov organizácie: HAKOM s. r. o.
  • Registračné číslo: SK-000035
  • Dátum registrácie: 13.11.2020
  • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: október 2023
  • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification s. r. o. 
  • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
    Sídlo spoločnosti HAKOM s. r. o., Československej armády 18, 036 01 Martin NACE 25.50, 25.99, 33.13, 42.11, 41.10, 73.11

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti HAKOM s. r. o.

EV2020-2023