Adifex a. s.

 • Názov organizácie: Adifex a. s.
 • Registračné číslo: SK-000021
 • Dátum registrácie: 08.04.2020
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: február 2023
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification, s. r. o.  
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Adifex a. s., Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina (sídlo organizácie: Adifex a.s, Mostová 2, 811 32 Bratislava), NACE 27.33, 38.11, 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 49.41, 71.12
 • sekcia C – priemyselná výroba
  27.33 Výroba elektroinštalačných zariadení
 • sekcia E – dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov
  38.11 Zber iného ako nebezpečného odpadu
 • f – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.12 Výstavba železníc a podzemných železníc
  42.13 Výstavba mostov a tunelov
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.13 Prieskumné vrty a vrtné práce
  43.21 Elektrická inštalácia
  43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.31 Omietkarské práce
  43.32 Stolárske práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
  43.91 Pokrývačské práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n
 • sekcia H – doprava a skladovanie
  49.41 Nákladná cestná doprava
 • sekcia M – odborné, vedecké a technické činnosti
  71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti Adifex a. s.

EV 2020-2023