SYLEX s.r.o.

 • Názov organizácie: SYLEX s.r.o.Logo SYLEX
 • Registračné číslo: SK-000120
 • Dátum registrácie: 27.10.2023
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 28.09.2026
 • Environmentálny overovateľ: TUV SUD SLOVAKIA s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti – SYLEX s.r.o., Mlynské Luhy 31, 821 05 Bratislava
  NACE kódy
  26.11, 27.31, 27.32, 72.19
 • sekcia C – Priemyselná výroba

26.11 Výroba elektronických komponentov
27.31 Výroba optických káblov
27.32 Výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov

 • sekcia M Vedecký výskum a vývoj

72.19 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied

Spoločnosť SYLEX s.r.o., bola založená v roku 1995. Hlavným predmetom spoločnosti je výskum a vývoj, návrh, výroba a montáž optovláknových komponentov, výrobkov, subsystémov, systémov, meracích a testovacích zariadení a softvéru pre oblasť telekomunikácii, dátových sietí, senzorov a senzorických systémov. Spoločnosť vyrába opto-vláknové produkty, so zameraním na čo najvyššiu kvalitu a inovácie.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti SYLEX s.r.o.

EV 2023-2026