CS, s.r.o.

 • Názov organizácie: CS, s.r.o. 
 • Registračné číslo: SK-000075
 • Dátum registrácie: 30.11.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: november 2024
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification s. r. o. 
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 2
  Sídlo spoločnosti – CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava
  Prevádzka spoločnosti – CS, s.r.o., Prílohy 455/1, 919 26 Zavar

  NACE 23.61  23.63 23.99 38.11 38.32 41.20,  42.11, 42.21
 • sekcia C – Priemyselná výroba
  23.61 Výroba betónových výrobkov na stavebné účely
  23.63 Výroba transportného betónu
  23.99 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i. n.
 • sekcia E – Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov
  38.11 Zber iného ako nebezpečného odpadu
  38.32 Recyklácia triedených materiálov
 • sekcia F – Stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľníc
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny

 

Spoločnosť CS, s.r.o. vznikla v roku 2008 a počas svojho pôsobenia na trhu sa transformovala  z malej stavebnej firmy na stredne veľkú spoločnosť pôsobiacu v regióne Západného Slovenska. Počas svojho pôsobenia spoločnosť CS, s.r.o. úspešne zrealizovala stovky stavieb.

Spoločnosť CS, s.r.o. sa zameriava na nasledujúce činnosti:

 • stavebnú, inžiniersku, projekčnú, geodetickú, mechanizačnú a obchodnú činnosť,
 • výroba asfaltových zmesí,
 • výroba betónu,
 • zber a zhodnocovanie stavebných odpadov.

Spoločnosť CS, s.r.o. zamestnáva vysokokvalifikovaných odborníkov a neustále investuje do ich vzdelávania a odborných školení s cieľom rozvíjať a zvyšovať ich profesijnej kvalifikácie, kompetencie a environmentálneho povedomia.

Environmentálne vyhlásenia spoločnosti CS, s.r.o. 

EV 2021 -2024

Aktualizované EV 2021