Oraving, s.r.o.

 • Názov organizácie: Oraving, s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000116Logo Oraving, s.r.o.
 • Dátum registrácie: 21.09.2023
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 04.08.2026
 • Environmentálny overovateľ: ITQ-INŠTITÚT TEÓRIE KVALITY, s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti – Oraving, s.r.o., M.R.Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín
  NACE kódy
  41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 71.10
 • sekcia F – Stavebníctvo

41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
42.11  Výstavba ciest a diaľnic
42.12 Výstavba železníc a podzemných železníc
42.13 Výstavba mostov a tunelov
42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
42.91 Výstavba vodných diel
42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i n.
43.11 Demolácia
43.12 Zemné práca
43.21 Elektrická inštalácia
43.22 Inštalácia kanalizačných výhrevných a klimatizačných zariadení
42.29 Ostatná stavebná inštalácia
43.31 Omietkarské práce
43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
43.34 Maľovanie a zasklievanie
43.91 Pokrývačské práce
43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i n.

 • sekcia M – Odborné vedecké a technické činnosti

71.10 Architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

Spoločnosť Oraving je stavebná spoločnosť, ktorá pôsobí na Slovenskom trhu od roku 1995. Odbornosť a tvorivý prístup zamestnancov boli preverené na stavbách po celom území Slovenskej a Českej republiky, Ukrajiny a Rumunska. Spoločnosť má oprávnenie na široký záber stavebných činností, prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva a developerskú činnosť. Medzi popredné stavebné činnosti môžeme spomenúť výstavbu inžinierskych, priemyselných, dopravných, bytových a občianskych stavieb.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti Oraving, s.r.o.

EV 2023-2026