NEXA s.r.o.

 • Názov organizácie: NEXA s.r.o.Logo Nexa
 • Registračné číslo: SK-000099
 • Dátum registrácie: 29.11.2022
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 28.07.2025
 • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti: Sasinková 9, 921 01 Piešťany. Prevádzka: Bratislavská 78, 921 01 Piešťany   NACE  26.60, 46.90
 • Sekcia C – Priemyselná výroba
  26.60 Výroba prístrojov na ožarovanie elektromedicínskych a elektroterapeutických prístrojov
 • Sekcia G – Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov
  46.90 Nešpecializovaný veľkoobchod

NEXA, s.r.o. je moderná spoločnosť, ktorej hlavným krédom je výroba kvalitných výrobkov a poskytovanie prvotriednych služieb domácim ako aj zahraničným zákazníkom. Spoločnosť poskytuje servis zdravotníckej techniky, dodávku špeciálnych svetelných zdrojov pre zdravotníctvo, výrobu germicídnych žiaričov a služby k nim pridružené.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti NEXA s.r.o.

EV 2022 - 2025