MBM-GROUP a. s.

 • Názov organizácie: MBM-GROUP a. s.Logo MBM-Group
 • Registračné číslo: SK-000044
 • Dátum registrácie: 11.02.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 16.11.2026
 • Environmentálny overovateľ: PQM, s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 2
  Sídlo spoločnosti MBM-GROUP a. s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava korešpodenčná adresa
  MBM-GROUP a. s., Oravská Jasenica 628,029 64 Oravská Jasenica, NACE 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12,

  MBM-GROUP a. s., areál Veľké Úľany, Nové Osady 13, 925 22 Veľké Úľany, NACE 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12,
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.12 Výstavba železníc a podzemných železníc
  42.13 Výstavba mostov a tunelov
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce

Skupina MBM-GROUP a. s. vznikla v roku 1997, postupne však svojim rastom činnosti a vývojom trhu pokročila medzi moderné spoločnosti, so zameraním na pozemné a inžinierske stavby, celú prípravu a realizáciu stavieb, výroba a predaj betónových konštrukcií, opravou a údržbou komunikácií.

V každej fáze svojej činnosti prejavujú dôraz na kvalitu, kompletnosť a profesionalitu s ohľadom na životné prostredie. Plánované ciele pre dosiahnutie lepšieho environmentálneho správania nastavili pri nakladaní s odpadmi a zvýšenia jeho recyklácie, použitých alternatívnych zdrojov, investovania do obnoviteľných zdrojov, nákup nízko – emisných CNG vozidiel, zlepšiť biodiverzitu okolia, a ďalšie opatrenia pre zvýšenie efektívneho a environmentálneho správania spoločnosti.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti MBM-GROUP a. s.

EV2021-2024

Aktualizované EV 2022

Aktualizované EV 2023

EV 2023-2026