MBM-GROUP a. s.

 • Názov organizácie: MBM-GROUP a. s.
 • Registračné číslo: SK-000044
 • Dátum registrácie: 11.02.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 14.01. 2024
 • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD Slovakia s. r. o
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 2
  Sídlo spoločnosti MBM-GROUP a. s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava korešpodenčná adresa
  MBM-GROUP a. s., Oravská Jasenica 628,029 64 Oravská Jasenica, NACE 41.20, 43.11, 43.12, 42.91, 42.99

  MBM-GROUP a. s., areál Veľké Úľany, Nové Osady 13, 925 22 Veľké Úľany, NACE 41.20, 43.11, 43.12, 42.91, 42.99

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti MBM-GROUP a. s.

EV2021-2024