TRUCK TATRY s.r.o.

 • Názov organizácie TRUCK TATRY s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000124PROFESIA.SK | Práca TRUCK TATRY, s.r.o.
 • Dátum registrácie: 30.11.2023
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 24.10.2026
 • Environmentálny overovateľ: CERTIND SA
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti TRUCK TATRY s.r.o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad
  Miesto registrácie – TRUCK TATRY s.r.o., Karpatská 15, 058 04 Poprad
  NACE kódy
  41.20 ,43.39
 • sekcia F – Stavebníctvo

41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce

Spoločnosť TRUCK TATRY s.r.o. sa zaoberá komplexnou výstavbou priemyselných stavieb, stavieb na administratívne účely, bývanie alebo rekreáciu. Spoločnosť si dlhodobo uvedomuje zodpovednosť voči životnému prostrediu   a spoločnosti. Tento záväzok sa snažia potvrdzujú nie len zavedením lepších systémov manažérstva, ale aj registráciou do schémy EMAS.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti TRUCK TATRY s.r.o.

EV - 2023 - 2026