AVA-stav s.r.o.

 • Názov organizácie: AVA-stav s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000112Logo AVA-stav
 • Dátum registrácie: 11.07.2023
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 19.05.2026
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 2
  Sídlo spoločnosti AVA-stav s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01 Galanta

  NACE kódy
  41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.99
 • sekcia F – Stavebníctvo

41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
42.11 Výstavba ciest a diaľnic
42.12 Výstavba železníc a podzemných železníc
42.13 Výstavba mostov a tunelov
42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
42.91 Výstavba vodných diel
42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i n.
43.11  Demolácia
43.12 Zemné práce
43.21 Elektrická inštalácia
43.22 Inštalácia kanalizačných výhrevných a klimatizačných zariadení
43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i n.

 

Spoločnosť AVA-stav s.r.o. so sídlom v Galante, bola založená v roku 2008, spoločnosť sa za svoju niekoľkoročnú existenciu zaradila medzi významné spoločnosti na slovenskom stavebnom trhu. Realizuje všetky druhy stavieb v pozemnom, dopravnom a ekologickom staviteľstve. Pri realizácii každej stavby dbá na to, aby ich vplyv na životné prostredie bol minimalizovaný. Svoju činnosť realizuje tak, aby organizáciou stavebných prác predchádzali zbytočnému narušovaniu a poškodzovaniu životného prostredia v okolí stavieb.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti AVA-stav s.r.o.

EV 2023-2026